Nowe terapie dla chorych na cukrzycę oraz dla pacjentów z ostrą białaczką szpikową znajdą się na wrześniowej liście leków refundowanych. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowego wykazu.

Z projektu wynika, że refundacją objęty będzie też dodatkowy lek dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Uruchomiony zostanie też program lekowy dla pacjentów zmagających się z gruźlicą lekooporną.

Mimo apeli ekspertów, na nowej liście nie ma informacji o refundacji kolejnych terapii dla osób z rdzeniowym zanikiem mięśni.

Konsultacje na temat projektu nowej listy refundacyjnej potrwają do czwartku.

W programie B.46 (leczenie stwardnienia rozsianego) będzie refundowany kolejny fingolimod - lek Gaxenim (dojdzie do obecnie już refundowanego leku Gilenya).

Wśród nowości na liście aptecznej są przeciwcukrzycowe inhibitory DPP-4:

Galvus (vildagliptinum)

Januvia (sitagliptinum)

Janumet (sitagliptinum + metformini hydrochloridum)

do stosowania w doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą w cukrzycy typu 2 u pacjentów, u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c>7 proc. (przez co najmniej 3 miesiące).

Te leki są objęte refundacją z 30-procentową odpłatnością dla pacjenta.

SZCZEGÓŁY NA TEMAT NOWEJ LISTY REFUNDACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ

Opracowanie: