Za kilka lat w Zabrzu ma powstać Śląski Ośrodek Kliniczno-Naukowy Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi. Placówka ma się specjalizować się w leczeniu osób pracujących obecnie lub w przeszłości w gałęziach przemysłu szkodliwych dla zdrowia, u których występuje jednocześnie wiele różnych chorób.

Zdj. ilustracyjne /Archiwum RMF FM

Intencją tego projektu, który rozpoczęliśmy 2 lata temu, było stworzenie takich rozwiązań, żeby chorzy, którzy pracują w przemyśle ciężkim - górnicy, hutnicy, pracownicy przemysłu chemicznego, którzy mają więcej chorób współistniejących oprócz chorób serca, np. przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, mają częściej niewydolność nerek, mogli w jednym miejscu być skutecznie leczeni - powiedział dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca (ŚCCS) prof. Marian Zembala. To się tym ludziom, którzy żyją w województwie śląskim średnio 4-6 lat krócej niż w innych regionach, należy - dodał.

Prof. Zembala podkreślił, że już teraz do ŚCCS często kierowani na konsultację lub leczenie są pacjenci z innych przemysłowych regionów Polski. Wskazał, że podobne specjalistyczne ośrodki stworzono w poprzemysłowych ośrodkach Niemiec czy Francji.

Łączymy zatem kilka spraw, mając potencjał ludzi - budujemy budynek obok naszego matecznika - budynku A, dodatkowo doposażamy go w laboratoria, które pozwalają nam zwiększyć intensywność badań epidemiologicznych na temat wpływu szkodliwości zanieczyszczeń środowiska - podkreślił.

W tegorocznym budżecie państwa przewidziano przeznaczenie 1,2 mln zł na utworzenie nowej rezerwy związanej z powstaniem Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi. W uzasadnieniu do tej poprawki wskazano, że powstanie ośrodka znalazło się wśród kluczowych przedsięwzięć Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie Programu dla Śląska z harmonogramem realizacji do końca 2021 r. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to 85 mln zł.

(mn)