Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu serię szczepionki bakteryjnej Polyvaccinum mite. Stosuje się ją w postaci zawiesiny - kropli do nosa.

GIF podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię o numerze: 

01918002, data ważności: 06.2020.

Podmiotem odpowiedzialny: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.

Jednak z próbek szczepionki bakteryjnej Polyvaccinum mite była niezgodna ze specyfikacją podmiotu odpowiedzialnego. W jednej z butelek stwierdzono ciało stale unoszące się na powierzchni zawiesiny - wynika z badań Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny. Tym samym, skład produktu był niezgodny z tym, co deklaruje producent.