W piątek rano w wielu polskich miastach znacząco przekroczone zostały normy zanieczyszczenia powietrza. Powodem jest między innymi brak wiatru oraz trwając okres grzewczy. Aktywność poza domem warto ograniczyć między innymi we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i Katowicach.

Najgorsza sytuacja jest obecnie w Małopolsce, na Śląsku, a także w województwach dolnośląskim i wielkopolskim.

Bardzo zła jakość powietrza według wskaźnika CAQI jest we Wrocławiu, gdzie normy w kilku lokalizacjach przekroczone zostały siedmiokrotnie, Katowicach, Krakowie, Częstochowie, Poznaniu, Legnicy i Ostrowie Wielkopolskim.

W stolicy Małopolski wydano komunikat z apelem do mieszkańców, aby zostawili swoje samochody na parkingach i korzystali z komunikacji miejskiej.

W Poznaniu norma PM 2,5, czyli najbardziej niebezpiecznego dla zdrowia pyłu zawieszonego, który bezpośrednio dostaje się przez płuca do krwi, została przekroczona kilkukrotnie, sięga ponad 700 proc. Podobnie jest w przypadku większych cząstek PM 10.

Z kolei w Warszawie jakość powietrza jest dobra. Podobnie jest w Kielcach i Rzeszowie.

Ze względu na słabą jakość powietrza zaleca się unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń. Warto także ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni, a osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Z powodu smogu pasażerowie za darmo mogą dziś jeździć pociągami Kolei Śląskich. Wystarczy zabrać ze sobą dowód rejestracyjny samochodu.

(ł)