Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju dwie serie leku Fayton. Jest on stosowany u pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym w celu zapobiegania powikłaniom kostnym.

Zdjęcie ilustracyjne /pixabay.com /Pixabay

GIF podjął decyzję po otrzymaniu wniosku od podmiotu odpowiedzialnego, firmy Glenmark Pharmaceuticals. Dwie serie produktu nie spełniają wymagań jakościowych.

Wycofane serie to:
- PQ0776 z datą ważności do kwietnia 2020 roku,
- PP1440 z datą ważności do sierpnia 2019 roku.

Lek Fayton jest stosowany u pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym w celu zapobiegania powikłaniom kostnym, m.in. złamaniom patologicznym, złamaniom kompresyjnym kręgów lub hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową.

Lek hamuje resorpcję kości nie wpływając negatywnie na tworzenie, mineralizację oraz właściwości mechaniczne tkanki kostnej.

(ł)