Ponad 3 tysiące lekarzy rodzinnych przybywa do Krakowa na Kongres Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych WONCA- EUROPE. „Medycyna rodzinna w Polsce, po 25. latach osiągnęła dojrzałość i ma już dużo sukcesów, ale też może się jeszcze sporo nauczyć od bardziej doświadczonych państw” – mówią lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zrzeszeni w Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, których zaproszenie przejęli medycy z ponad 60 państw.

Zdjęcie ilustracyjne /Karolina Michalik /RMF FM

Obchodzony w maju  Światowy Dzień Lekarzy Rodzinnych ma w tym roku szczególnie polski akcent za sprawą rozpoczynającego się w Krakowie Kongresu Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych WONCA. Do stolicy Małopolski, na zaproszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz władz miasta Krakowa przybyło ponad 3 tysiące lekarzy rodzinnych  z 60 państw świata. Wspólnie z politykami i ekspertami zdrowotnymi m.in. z  Komisji Europejskiej, Banku Światowego, Światowej Organizacji Zdrowia  lekarze  rozmawiać będą nad poprawą j jakości, efektywności i równości w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej.

Niedobór lekarzy rodzinnych to problem całej Europy nie tylko Polski. Takie konferencje przybliżają sposób rozwiązywania problemów lekarzy rodzinnych. Dzięki takim kongresom powstało szereg dokumentów, jak na przykład normy kształcenia lekarzy rodzinnych, dzięki czemu lekarze mogą pracować w różnych krajach - mówi prof. Adam Windak.

Lekarze rodzinni to taka grupa zawodowa która pracuje indywidualne z pacjentami. To nie jest szpital, ci lekarze są pozbawieni możliwości regularnego spotykania się z innymi lekarzami, zawsze brakuje tych kontaktów zawodowych. Polska służba zdrowia charakteryzuje się sporymi nierównościami do lekarzy. Są duże różnice z korzystania świadczeń na wsi i w mieście. W dużych ośrodkach dwukrotnie częściej pacjenci korzystają z usług lekarzy rodzinnych, z jednej strony wynika to z łatwego dostępu, a z drugiej strony są to uwarunkowania kulturowe -mówi dr Tomasz Tomasik

W większości państw, nie zależnie od przyjętych modeli i systemów to właśnie lekarze rodzinni stanowią podstawowy i najbardziej niezawodny element opieki zdrowotnej nad pacjentem.

Zjazd Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych w Polsce jest okazją do porównania dokonań krajowej medycyny rodzinnej z osiągnięciami  międzynarodowymi. Na tle Europy podstawowa opieka zdrowotna w Polsce plasuje się w stanach średnich. Najlepiej oceniana  jest dostępność opieki dla pacjentów i koordynacja opieki pomiędzy lekarzem POZ a innymi specjalistami. Najsłabiej wypadają wszystkie  elementy dotyczące zarządzania, finansowanie oraz rozwój zasobów kadrowych.

Istotnym problemem jest fakt, że w Polsce mamy zaledwie 12 tys. lekarzy rodzinnych, a powinno być dwa razy tyle.  W podstawowej opiece zdrowotnej brakuje też pielęgniarek i położnych, a dodatkowo obecny personel  jest w zaawansowanym wieku  - mówi prof. Adam Windak, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Patrząc na doświadczenia najlepszych państw powinniśmy też popracować nad wszechstronnością opieki  oraz jej ciągłością, tak aby pacjenci, pod opieką lekarza rodzinnego mieli poczucie zapewnienia im maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego - dodaje prof. Adam Windak.

Jak podkreśla dr hab.Tomasz Tomasik - prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, organizacja najważniejszego zjazdu lekarzy rodzinny  w Polsce i Krakowie - to wyraz uznania zarówno dla osiągnięć polskiej medycyny rodzinnej,  jak i ośrodka krakowskiego, gdzie 25 lat temu stworzono polski model podstawowej opieki zdrowotnej. Kraków o wybór miejsca tegorocznego kongresu medyków rodzinnych  rywalizował  z Atenami i Bratysławą.

Spotkanie tak licznej grupy lekarzy rodzinnych to również doskonała okazja do prezentacji osiągnięć polskiej medycyny rodzinnej, doświadczenia oraz dorobku polskich naukowców, jak również podzielenia się wiedzą z obszaru  organizacji podstawowej opieki zdrowotnej.

Pomimo, zaledwie 25 lat nowoczesnego funkcjonowania, medycyna rodzinna jako specjalność lekarska i naukowa posiada bogaty dorobek. Wszystkie uczelnie medyczne w kraju posiadają zakłady lub katedry medycyny rodzinnej. W tym obszarze prowadzi się też szereg badań naukowych. Ich efektem są liczne publikacje setki doktoratów  oraz ponad dwadzieścia habilitacji. Pięciu polskich lekarzy rodzinnych  posiada także tytuł naukowy profesora. Prężnie działają organizacje  naukowe (Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce) oraz zawodowe (Porozumienie Zielonogórskie) lekarzy rodzinnych. Polscy  medycy rodzinni  bardzo aktywnie uczestniczą we współpracy międzynarodowej w obszarach edukacji, badań naukowych, jakości opieki oraz prewencji chorób cywilizacyjnych.

Światowa Organizacja Lekarzy Rodzinnych WONCA (World Organization of Family Doctors) jest stowarzyszeniem zrzeszającym kilkadziesiąt kolegiów i stowarzyszeń narodowych lekarzy rodzinnych w 131 krajach, posiadającym pół miliona członków - lekarzy rodzinnych. Doroczne spotkania odbywają się w największych miastach Europy i świata. Po raz pierwszy w historii,  konferencja  WONCA odbywa się  w Krakowie, stając się jednocześnie największą międzynarodową medyczną konferencją naukową, organizowaną w naszym mieście.

Uroczyste otwarcie kongresu m.in. z udziałem dr Andrzeja Rysia dyrektora ds. systemów zdrowotnych i produktów w Komisji Europejskiej, dr Anny Stavdal - prezydent europejskiego oddziału Światowej Organizacji  Lekarzy Rodzinnych, prof. Jacka Majchrowskiego - prezydenta miasta Krakowa oraz wiceministra zdrowia Zbigniewa Króla  odbędzie się w ICE Kraków w najbliższy czwartek (24 maja) o godz. 18.30. Konferencja prasowa zaplanowana została na piątek (25 maja) o godz.9.45 w ICE Kraków.  

Szczegółowy informacje o kongresie znajdują się na stronie www.woncaeurope2018.com.

(ag)