Wprowadzanie elektronicznej recepty do polskiej służby zdrowia stało się rzeczywistością. W piątek Centrum Medyczno-Diagnostycznym w Siedlcach zainaugurowano e-receptę.

Na razie e-recepta jest wprowadzona pilotażowo w Siedlcach w kilku placówkach. W całym kraju ten sposób realizowania recept ma obowiązywać od początku 2020 roku.


(ag)