​Wykryto pałeczki salmonelli w partii sezamu łuskanego firmy Radix-Bis – poinformował w Główny Inspektorat Sanitarny. Spożycie produktu wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

/fot. GIS /

Bakterię wykryto w trakcie badań urzędowych w dwóch z pięciu badanych próbek. 

Dane produktu:

Produkt - Sezam łuskany RADIX-BIS 300 g
Producent - Radix-Bis Sp. z o.o. ul. Gerberowa 22, 83-010 Rotmanka
Data minimalnej trwałości i numer partii - 31.10.2020 1906036

Ostrzeżenie dotyczy partii o minimalnej trwałości i numerze: 31.10.2020 1906036.

Sanepid podał, że firma rozpoczęła wycofywanie kwestionowanej partii z obrotu, poinformowała swoich odbiorców o zaistniałej sytuacji i możliwości dokonywania zwrotów.

Pałeczki salmonelli są jedną z najczęstszych przyczyn zakażeń przewodu pokarmowego pochodzenia bakteryjnego. Zachorowania przez nie wywołane najczęściej objawiają się jako nieżyt żołądkowo-jelitowy, charakteryzujący się biegunką, bólami brzucha i wymiotami. Do zakażeń dochodzi najczęściej drogą pokarmową, po spożyciu zanieczyszczonej żywności.

Oliwia Siwicka