Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie kraju serię zawiesiny do nebulizacji o nazwie BENODIL. Powodem jest stwierdzenie wady jakościowej preparatu.

Decyzja GIF dotyczy serii: 1031518 z datą ważności 09.2021.

Podmiotem odpowiedzialnym są Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. z siedziba w Starogardzie Gdańskim.

Benodil jest stosowany w leczeniu astmy ostrego zapalenia krtani, tchawicy i oskrzeli oraz w przypadku zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).