Obecnie choroby onkologiczne stanowią drugą najczęstszą przyczynę zgonów w Polsce. Co gorsza, z roku na rok znacząco zwiększa się liczba osób, które chorują na nowotwór, natomiast zapadalność na raka skóry jest coraz bardziej dynamiczna. Pojawia się on w różnych, także trudnodostępnych miejscach na ciele. Ekspertka portalu „Twoje Zdrowie” podpowiada, jak go usunąć.

Czerniak - najczęściej występujący nowotwór

Czerniak to jeden z najczęściej pojawiających się u Polaków nowotworów skóry i najbardziej dynamicznie się rozwijający. Niestety badania wykazują, że rak skóry stanowi aż 75% wszystkich nowotworów złośliwych. Niepokojące są również dane dotyczące ryzyka zachorowania, które przekracza 20% w populacji kaukaskiej!

Kiedy powstaje czerniak? Najczęściej odnotowywaną przyczyną jest nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV, zarówno to naturalne, jak i sztuczne. Dlatego tak ważne jest nakładanie krem z filtrem i w miarę możliwości niekorzystanie z solariów. Ponadto może pojawić się, gdy skóra jest stale drażniona mechanicznie lub chemicznie, a także z powodów predyspozycji genetycznych.

Jak wygląda rak skóry?

Nowotwory skóry wcale nie muszą być bardzo widoczne na pierwszy rzut oka. Te niebarwnikowe stanowią aż 1/3 wszystkich, które zostały odnotowane. Raki skóry charakteryzują się naciekaniem okolicznych tkanek i niszczeniem sąsiadujących struktur.

Najczęstszą złośliwą zmianą skórną jest rak podstawnokomórkowy, rzadziej występuje rak kolczystokomórkowy. Nowotwory te stanowią ok. 95% pierwotnych zmian, co jest niezwykle niepokojące i uznawane jest za poważny problem kliniczny. Rak podstawnokomórkowy podczas rozwoju długo może pozostać bezobjawowy, tym samym stanowi wyłącznie drobny kosmetyczny defekt. Na nieszczęście wielu pacjentów, z tego powodu zgłaszają się zbyt późno.

Diagnostyka nowotworu skóry

Podstawowymi czynnościami, dzięki którym można zdiagnozować raka, jest wywiad z pacjentem oraz bezpośrednie badanie skóry, aktualnie standardem jest dodatkowo badanie dermatoskopowe lub wideodermatoskopowe. Następnie, jeśli jest taka konieczność, kwalifikuje się pacjenta do dalszego leczenia. Jednakże, aby ostatecznie postawić jednoznaczną diagnozę, należy chirurgicznie usunąć zmianę i poddać jej ocenie histopatologicznej. Jeśli nie ma podejrzenia nowotworu, to nie wykonuje się profilaktycznego wycięcia znamion barwnikowych

Chirurgiczne usunięcie nowotworu

Zabieg chirurgicznego usunięcia nowotworów skóry rozpoczyna się od znieczulenia miejscowego obszaru, który będzie operowany. Następnie wykonuje się bardzo precyzyjne cięcia chirurgiczne, aby usunąć podejrzaną zmianę skórną wraz z marginesem tkanek zdrowych. Rana zostaje zszyta za pomocą szwów i odpowiedniej dla danego obszaru techniki szycia.

Usuniętą zmianę skórną zabezpiecza się i przesyła do laboratorium histopatologicznego. Można w ten sposób usunąć nowotwór także z trudno dostępnych obszarów, np. w kąciku oka, na wardze czy na nosie. Najważniejsze, aby zabieg wykonać w porę, dlatego, jeśli istnieje podejrzenie raka, nie należy zwlekać z konsultacją u dermatologa.

W zależności od tego, w jakiej okolicy usuwane było znamię, szew usuwa się 7-14 dni po wykonaniu zabiegu. W kolejnym kroku, aby uzyskać jak najmniej widoczną bliznę, należy zastosować odpowiednią pielęgnację. Można także, odpowiednim czasie po wygojeniu, skorzystać z zabiegu medycyny estetycznej, np. laseroterapii, po wcześniejszej konsultacji i wykluczeniu przeciwwskazań.

Opracowanie: