Współczesny człowiek spędza w budynkach ponad 90 proc. swojego czasu. Dotyczy to zwłaszcza nieaktywnych zawodowo osób starszych. Ich mieszkanie powinno być odpowiednio zabezpieczone.

/Unsplash.com /Internet

Warunki zamieszkania, wygoda oraz bezpieczeństwo w mieszkaniu bezpośrednio przekłada się na kondycję zdrowotną seniorów. Biorąc pod uwagę fakt, iż najwięcej upadków zdarza się w mieszkaniu (w trakcie przemieszczania się, wykonywania codziennych czynności lub podczas prac domowych), warto zadbać o jego bezpieczeństwo.

Bezpieczne mieszkanie powinno cechować się:

 •       Wystarczającą ilością miejsca adekwatna do sposobu poruszania się - należy usunąć z mieszkania wszelkie zbędne przedmioty, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie i wzmagać ryzyko upadku.

 •       Brakiem przeszkód (progi, krawędzie dywanów, przewody) - progi należy w miarę możliwości zlikwidować, lub oznaczyć w sposób widoczny; zaleca się usunięcie dywanów; zabezpieczenie przewodów i kabli. Dodatkowo nie należy umieszczać nowych przedmiotów na trasie poruszania się seniora, gdyż z przyzwyczajenia można o nich zapomnieć i potknąć się o nie.

 •       Stabilną, nieśliską nawierzchnią, możliwością podparcia się - szczególne ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo w łazience. Zaleca się montaż uchwytów, barierek przy prysznicu a także korzystanie z mat antypoślizgowych podczas kąpieli.

 •       Dobrym oświetleniem i kontrastowymi kolorami powierzchni poziomych i pionowych elementów wyposażenia - ważne jest zastosowanie (oprócz oświetlenia górnego), oświetlenia punktowego czy nocnego, pomocnego w zaciemnionych miejscach lub ułatwiającego dotarcie do toalety w nocy.

 •       Najczęściej używane sprzęty i elementy wyposażenia powinny być na wysokości niewymagającej schylania i dostępne dla osoby siedzącej i stojącej.

 •       Siadanie, wstawanie i przesiadanie się powinno odbywać się przy zapewnieniu:

  - Stabilnego oparcia dla rąk i nóg

  - Stabilnych i umieszczonych na wygodnej wysokości płaszczyzn na lub z których następuje zmiana pozycji

  - Dobrego oświetlenia zapewniającego właściwą ocenę odległości

  - Mieszkanie powinno być wyposażone w instalacje, których niewprawna obsługa nie rodzi bezpośredniego zagrożenia.

  - Materiały wykończeniowe powinny być łatwe do czyszczenia, odporne na uszkodzenia, trudnopalne. 

  - W mieszkaniu powinny znajdować się środki umożliwiające użytkownikowi nagłe wezwanie pomocy w sytuacji niebezpiecznej. Obowiązkowo w mieszkaniu powinien znajdować się telefon.

 Informacje użyte do artykułu pochodzą z materiałów przygotowanych przez NIZP-PZH w ramach realizacji projektu NPZ 2016-2020: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się, pt.: Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i w promocji bezpieczeństwa