Państwowa Inspekcja Sanitarna wykryła dwutlenek siarki w trzech partiach rodzynek sułtańskich Bakallino – mimo że zgodnie z etykietą produkt nie posiada substancji konserwujących. Osoby z alergią lub nietolerancją na dwutlenek siarki i siarczyny nie powinny jeść tego produktu.

Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach urzędowej kontroli żywności pobrała próbki z trzech partii produktu "Rodzynki sułtańskie, Bakallino, 400 g". Stwierdziła w nich obecność dwutlenku siarki (na poziomie 13,3 mg/kg, 14,6 mg/kg i 17,5 mg/kg). Chodzi o partie 945.0/88315B, 903.0/87851B i 10J.2006.71 wyprodukowane dla Jeronimo Martins Polska S.A.

Informacji o obecności substancji nie było na etykiecie produktu. Sanepid ostrzega, że spożycie produktu przez osoby z alergią na dwutlenek siarki i siarczyny może wywołać u nich reakcję alergenną.

"Prowadzone jest postępowanie wyjaśniające organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z zaangażowanymi podmiotami w celu określenia źródła występowania dwutlenku siarki w produkcie. Atlanta Poland S.A. zwróciła się do Jeronimo Martins Polska S.A. o zablokowanie sprzedaży partii 945.0/88315B i 903.0/87851B do czasu otrzymania dodatkowych wyników badań. Bakalland S.A. otrzymała urzędowy zakaz wprowadzania do obrotu partii 10J.2006.71." - poinformowano na stronie GIS.