W partii sera Mozzarella w plastrach wykryto bakterię Listeria monocytogenes, której spożycie może prowadzić do zakażenia listeriozą - chorobą szczególnie niebezpieczną dla kobiet w ciąży i osób starszych. Główny Inspektor Sanitarny zdecydował o wycofaniu danej partii.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt - Ser Mozzarella Plastry 135 g
Numer partii: 01.22.1261
Data minimalnej trwałości: 20.06.2022
Producent: CEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Goliszew 3a, 62-817 Żelazków, weterynaryjny numer identyfikacyjny 30071602

Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. Choroba jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, niemowląt i osób starszych. W skrajnych przypadkach może prowadzić do sepsy i zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Spółka CEKO rozpoczęła proces wycofywania z obrotu partii produktu, w której wykryto bakterię. Osoby, które kupiły Mozzarellę w plastrach z partii 01.22.1261, nie powinny jej spożywać.

W przypadku wystąpienie objawów choroby po spożyciu produktu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.