Główny Inspektorat Sanitarny wydał w czwartek ostrzeżenie dotyczące partii pyłków kwiatowych Zdrowe Pola ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych.

W ramach ostrzeżenia publicznego dotyczącego żywności GIS przekazał, że w wyniku badań Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w określonej partii pyłku kwiatowego.

Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego spożycie produktu o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Inspektorat podał, że chodzi o produkt Zdrowe Pola 100% Polski Pyłek Kwiatowy o numerze partii PYL/12.09.22.3 i dacie trwałości 09.2024. Producentem jest JoyFood Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 207/225, 93-231 Łódź.

GIS poinformował, że producent podjął działania w celu zwiększenia kontroli surowca w zakresie poziomu alkaloidów pirolizydynowych. W ramach działań naprawczych uruchomił również procedurę wycofania produktu z rynku oraz poinformował odbiorców.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanego produktu z obrotu.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.

Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.