W ramach ostrzeżenia publicznego dotyczącego żywności, Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu bakterii Salmonella w jednej partii mrożonego produktu "Stek z krokodyla”.

GIS wskazał, że produkt jest przeznaczony do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia w tym przypadku. Ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić jednak do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

Ostrzeżenie dotyczy produktu "Stek z krokodyla", 250 g, mrożony, o numerze partii 2501113 i numerze artykułu: 733270. Produkt ma termin spożycia do 18.03.2023. Dystrybutorem jest Tender Meat Sp. z o.o., ul. Wolności 21 09-100 z Płońska.

Sanepid przekazał, że Inspekcja Weterynaryjna ustaliła, że firma sprzedała odbiorcom w Polsce całą partię wskazaną w tym komunikacie. 

Informacje o odbiorcach zostały przekazane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu monitorowania wycofania produktu z obrotu.

Zgodnie z zaleceniem dla konsumentów, nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem, w szczególności bez odpowiedniej obróbki termicznej. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu produktu, należy skontaktować się z lekarzem.