Główny Inspektorat Sanitarny informuje o stwierdzeniu obecności alergenu - białka migdałowego w jednej partii pierników z nadzieniem. Osoby uczulone na migdały nie powinny ich spożywać.

Chodzi o produkt "Pierniki z nadzieniem kremowym orzech laskowy", o numerze partii L1293147A i dacie trwałości 07.2022. Producentem jest Fabryka Cukiernicza Kopernik S.A., ul. Żółkiewskiego 34, 87-100 Toruń.

GIS podał, że producent podjął decyzje o wycofaniu produktu. Spożycie pierników  przez osoby uczulone na migdały może wywołać u nich wystąpienie reakcji alergicznej.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Pierniki z nadzieniem kremowym Orzech laskowy

Numer partii: L1293147A

Data minimalnej trwałości: 07.2022

Producent: Fabryka Cukiernicza Kopernik S.A., ul. Żółkiewskiego 34, 87-100 Toruń

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Producent Fabryka Cukiernicza "Kopernik" S.A. podjął decyzje o wycofaniu kwestionowanego produktu od odbiorców. Odbiorcy zostali poinformowani o możliwości zwrotu kwestionowanego produktu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania prowadzony przez producenta.

Zalecenia dla konsumentów:

Osoby uczulone na migdały nie powinny spożywać partii produktu określonej w tym komunikacie.