Według Światowej Organizacji Zdrowia otyłość to najgroźniejsza przewlekła choroba. Najprostszą metodą oceny nadwagi i otyłości jak i niedowagi jest wskaźnik masy ciała BMI. Sprawdź, jak go obliczyć.

zdj. ilustracyjne /Pixabay

1. Zmierz swój wzrost.

2. Zbadaj wagę swojego ciała za pomocą wagi łazienkowej.

3. Następnie otrzymane wartości, czyli wagę swojego ciała podaną w kilogramach podziel przez wysokość ciała podaną w metrach i podniesioną do kwadratu.

4. Kolejnym krokiem jest przyporządkowanie otrzymanej wartości do odpowiedniego przedziału:

  • poniżej 16,0 - wygłodzenie

  • 16,0-17,0 - wychudzenie

  • 17-19 - niedowaga

  • 20-25,0 - waga prawidłowa

  • powyżej 25,0-30,0 - nadwaga

  • powyżej 30,0-35,0 - I stopień otyłości

  • powyżej 35,0-40,0 - II stopień otyłości

  • powyżej 40,0 - III stopień otyłości


Jak widać wskaźnik BMI jest bardzo prosty do obliczenia przez co jest niezwykle popularny, lecz nie zawsze dokładny i może wprowadzić nas w błąd ponieważ np. sportowiec z mocno rozbudowaną masą mięśniową, może mieć wysoki wskaźnik BMI. 

Wskaźnika BMI nie należy używać do określenia masy ciała u dzieci, których wiek nie przekroczył czternastego roku życia.