Według Światowej Organizacji Zdrowia otyłość to najgroźniejsza przewlekła choroba. Najprostszą metodą oceny nadwagi i otyłości jak i niedowagi jest wskaźnik masy ciała BMI. Sprawdź, jak go obliczyć.

1. Zmierz swój wzrost.

2. Zbadaj wagę swojego ciała za pomocą wagi łazienkowej.

3. Następnie otrzymane wartości, czyli wagę swojego ciała podaną w kilogramach podziel przez wysokość ciała podaną w metrach i podniesioną do kwadratu.

4. Kolejnym krokiem jest przyporządkowanie otrzymanej wartości do odpowiedniego przedziału:

  • poniżej 16,0 - wygłodzenie

  • 16,0-17,0 - wychudzenie

  • 17-19 - niedowaga

  • 20-25,0 - waga prawidłowa

  • powyżej 25,0-30,0 - nadwaga

  • powyżej 30,0-35,0 - I stopień otyłości

  • powyżej 35,0-40,0 - II stopień otyłości

  • powyżej 40,0 - III stopień otyłości


Jak widać wskaźnik BMI jest bardzo prosty do obliczenia przez co jest niezwykle popularny, lecz nie zawsze dokładny i może wprowadzić nas w błąd ponieważ np. sportowiec z mocno rozbudowaną masą mięśniową, może mieć wysoki wskaźnik BMI. 

Wskaźnika BMI nie należy używać do określenia masy ciała u dzieci, których wiek nie przekroczył czternastego roku życia.