Czy wiecie jak prawidłowo myć ręce? W związku z nowymi doniesieniami dotyczącymi koronawirusa, to najlepszy moment, by o tym przypomnieć. "Podczas mycia rąk ważna jest powtarzalność wszystkich czynności oraz niepominięcie żadnej okolicy dłoni" - podkreśla Renata Rutkiewicz - pielęgniarka epidemiologiczna ze Szpitala św. Ludwika w Krakowie.

Brudne ręce są przyczyną licznych chorób - w tym COVID-19, którą wywołuje koronawirus. Higiena rąk jest podstawą w profilaktyce wielu chorób zakaźnych. Powinniśmy je myć zawsze po wyjściu z toalety, przed jedzeniem, ale także po kontakcie z różnymi powierzchniami, które dotyka wiele osób np. poręcze, klamki - przypomina Renata Rutkiewicz - pielęgniarka epidemiologiczna ze Szpitala św. Ludwika w Krakowie.

Według specjalistów optymalny czas mycia rąk, czyli taki, w którym uda się zniwelować bakterie chorobotwórcze nie powinien być krótszy niż 30 sekund, a ludzie przeciętnie myją ręce zaledwie 5 sekund. Myć ręce powinniśmy mydłem i wodą najlepiej ciepłą i bieżącą.

W związku z ryzykiem rozwoju epidemii wywołanej przez nowego wirusa międzynarodowi eksperci przypominają o podstawowych zasadach profilaktyki zakażeń: 

  • Jak najczęściej myj ręce, najlepiej używając mydła i wody albo preparatów odkażających zawierających alkohol, 

  • Kiedy kichasz lub kaszlesz będąc między ludźmi zakryj usta chusteczką lub swoim zgiętym łokciem, zaraz po tym wyrzuć chusteczkę i umyj ręce, 

  • Unikaj bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę i kaszlą, 

  • Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem udaj się do lekarza, powiedz mu o ewentualnych, odbytych wcześniej dalekich podróżach, 

  • Unikaj bliskiego kontaktu z żywymi zwierzętami przebywając na terenach, gdzie odnotowano przypadki zakażenia nowym koronawirusem, 

  • Unikaj konsumpcji surowego lub niedogotowanego mięsa oraz mleka, a także dbaj o higienę miejsc, w których używa się surowego mięsa czy podrobów, 

  • Jeśli podróżujesz do Azji, unikaj bliskiego kontaktu z osobami chorymi, zwłaszcza z objawami ze strony układu oddechowego; unikaj odwiedzania bazarów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki; unikaj kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami oraz przestrzegaj zasad higieny rąk.