ADHD, czyli tak zwany zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest uwarunkowany genetycznie. Człowiek rodzi się z ADHD i zburzenie to towarzyszy mu przez całe życie. Pierwsze objawy pojawiają się we wczesnym dzieciństwie.

  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej to zaburzenie neurorozwojowe uwarunkowane genetycznie.

  • Pewne objawy ADHD mogą występować właściwie u każdego z nas, bo są skutkiem zmęczenia albo doświadczonego właśnie stresu.

  • Objawy zaburzenia zaczynają się pojawiać w pierwszych pięciu latach życia dziecka.


  • Ruchliwe, gadatliwe, niecierpliwe dziecko to standardowy obraz ADHD. Jednak są też dzieci wycofane, które nie powiedzą, że mają problemy z koncentracją i zapamiętaniem czegoś.

  • Osoby z ADHD bywają wykluczane przez grupę, dlatego są podatne na depresję i stany lękowe.

  • ADHD jest dziedziczne, więc często rodzice też je mają, lecz nie są zdiagnozowani.

  • ADHD trochę przypomina start w rodzinnym maratonie. Tylko, że dzieci z ADHD potrzebują większego wsparcia niż rówieśnicy w realizowaniu właśnie podejmowanych celów
  • Najważniejsza jest cierpliwość, współpraca i wzajemna pomoc w ogarnianiu codziennych czynności.

    (ks, mc)