O bezpłatną i obowiązkową tomografię płuc dla osób które mają więcej niż 55 lat, a od 35 palą papierosy apeluje Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Konieczność prowadzenia takich badań pacjenci uzasadniają rosnącą liczbą zachorowań na raka płuca. Rocznie wykrywa się go u ponad 21 tysięcy osób, w tym coraz częściej wśród kobiet - wynika z najnowszego raportu, który trafi dziś do ministerstwa zdrowia.

Zdjęcie ilustracyjne /RMF FM /RMF FM

Konieczność prowadzenia takich badań pacjenci uzasadniają tym, że w tej chwili 8 na 10 chorych na raka płuca dowiaduje się o nowotworze dopiero w zaawansowanym stadium choroby, gdy szanse na wyleczenie są bardzo małe. Takie obowiązkowe badanie zwiększyłoby szansę wcześniejszego wykrycia choroby. Chcielibyśmy też w ramach takich badań zapewnić interwencję lekarzy, to miałaby być kompleksowa opieka: od momentu diagnozy do momentu wyleczenia - tłumaczy Szymon Chrostowski, z Koalicji Pacjentów.

Pomysł budzi jednak kontrowersje spowodowane przede wszystkim tym, że palacze zdają sobie sprawę z zagrożenia związanego z paleniem papierosów. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych na te wątpliwości odpowiada liczbami: co czwarty Polak pali papierosy. Rak płuca to nowotwór, który powoduje najwięcej zgonów w Polsce. Szymon Chrostowski z Koalicji Pacjentów podkreśla, że badania dla palaczy to początek. W kolejnej fazie objęci mieliby być nimi inni zagrożeni nowotworem płuca. Przede wszystkim - mieszkańcy regionów z zanieczyszczonym powietrzem. Oraz pracownicy przemysłu. Jeżeli pracujemy wśród chemikaliów, to musimy być uwrażliwieni pod kątem zagrożenia nowotworowego, także w płucach - dodaje Szymon Chrostowski w rozmowie z RMF FM.  Jak dodaje, są duże szanse na to, że jesienią ruszy pilotaż takich ogólnopolskich badań. Miałby on objąć kilka tysięcy pacjentów.

Z raportu PKPO wynika, że większość (85% przypadków) raka płuca jest diagnozowanych w zaawansowanym stadium z gorszym rokowaniem długotrwałego przeżycia. W obecnej sytuacji pacjenci z zaawansowanym nowotworem płuca w Polsce, nie są leczeni zgodnie ze standardami terapeutycznymi obowiązującymi na świecie, najwyższy czas to zmienić. Chorzy czekają na refundację nowych terapii zarówno w płaskonabłonkowym raku płuca (aktualnie chorym podaje się tylko standardową chemioterapię) oraz uzupełnienie linii leczenia w niepłapłaskonabłonkowym raku płuca - podkreśla Beata Ambroziewicz, członek zarządu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Główne rekomendacje zmian autorów raportu obejmują:

w celu poprawy profilaktyki pierwotnej należy opracować i zapewnić finansowanie dla powszechnych i efektywnych programów profilaktyki pierwotnej, polegających na szeroko zakrojonych programach edukacyjnych, szczególnie wśród młodzieży;

w celu poprawy profilaktyki wtórnej należy opracować i zapewnić finansowanie  ze środków publicznych (NFZ, MZ, samorządowe programy polityki zdrowotnej) populacyjnych programów przesiewowych (np. niskodawkowa tomografia komputerowa o wysokiej rozdzielczości).

w celu poprawy diagnostyki patomorfologicznej i  genetycznej
należy wprowadzić mechanizmy zapewniające pełne finansowanie  badań genetycznych przy zapewnieniu kontroli jakości ich wykonywania.

w celu poprawy wyników leczenia
należy kontynuować poprawę efektywności leczenia operacyjnego we wczesnym stadium zaawansowania choroby. W szczególności należy nadal dążyć do skrócenia czasu oczekiwania na zabieg operacyjny oraz dokonać analizy jakości leczenia operacyjnego we wszystkich ośrodkach wykonujących zabiegi operacyjne leczenia raka płuca.

w celu poprawy wyników leczenia należy w sposób znaczący poszerzyć dostęp do leków ukierunkowanych molekularnie i immunokompetentnych
, które poprawiają całkowity czas przeżycia oraz jakość życia chorych wpływając na redukcję objawów towarzyszące procesowi nowotworowemu. 

(ag)