Pierwsza w Europie i druga na świecie filia najbardziej prestiżowej Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów Okulistycznych ESASO, powstanie w Lublinie. Główna siedziba mieści się w Lugano w Szwajcarii. Szkolenia będą prowadzić największe sławy okulistyki.

Pracownia szkoleniowa ESASO /Materiał udostępniony przez prof. Roberta Rejdaka /Internet

Standardem ESASO jest zapraszanie największej sławy i najwyższej klasy specjalistów w swoich dziedzinach mówi prof. Robert Rejdak - szef lubelskiej Kliniki Okulistyki Szpitala Klinicznego nr. 1,  a jednocześnie jedyny jak dotąd polski wykładowca w tej elitarnej szkole. Dzięki jego staraniom i uznaniu w środowisku na całym świecie władze ESASO zgodziły się na utworzenie filii w Lublinie przy współpracy z kliniką i jej właścicielem, czyli Uniwersytetem Medycznym.

Europejska  Szkoła Zaawansowanych Studiów Okulistycznych (European School for Advanced Studies in Ophthalmology, ESASO) w Lugano (Szwjcaria) szkoli zarówno młodych lekarzy i specjalistów we wszystkich okulistycznych podspecjalnościach, w tym: leczenie chirurgiczne chorób siatkówki, rogówki, chirurgia refrakcyjna, zaćma, jaskra, zapalenie błony naczyniowej oka, okuloplastyka i zez. Zainteresowanie takimi prestiżowymi kursami jest tak wielkie, że kolejka na niektóre specjalności w Lugano wynosi 2-3 lata -  mówi prof. Rejdak. To jak podkreśla, "okulistyczna mekka". Szkole patronują 3 największe w Europie towarzystwa okulistyczne, uznane na całym świecie.

Szkolenie w Lugano polega na trenowaniu etapów różnych technik operacyjnych przy użyciu symulatorów komputerowych z fantomami oraz ćwiczeniu nabytych umiejętności na wetlabach - operacjach na gałkach świńskich.

Już wiadomo, że w  październiku do Lublina będzie przeniesiony z Lugano, tygodniowy kurs ESASO dotyczący chirurgii witreoretinalnej. Jest to początek cyklu szkoleń, które będą organizowane wspólnie przez ESASO, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr. 1 oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Dzięki temu Lublin stanie się centrum szkoleniowym w dziedzinie okulistyki zabiegowej dla całej Europy Środkowej i Wschodniej. Zarząd ESASO wraz z dyrektorem szkoły Giuseppem Guarnaccią postanowili stworzyć specjalny fundusz dla lekarzy rezydentów, także z Polski, który zakłada wyjazdy do różnych czołowych klinik okulistycznych na świecie.

(ag)