Nawet 3 tysiące pacjentów po udarze będzie miało szansę na leczenie innowacyjną metodą mechanicznego usuwanie zakrzepu. Ministerstwo Zdrowia w końcu postanowiło, że NFZ sfinansuje zabiegi trombektomii. Będzie to jednak pilotaż a nie wpisanie tych zabiegów na stałe do koszyka świadczeń gwarantowanych. Trombektomia daje szansę na uratowanie życia i zniwelowanie skutków udaru w ciągu 24 godzin. Leczenie farmakologiczne jest skuteczne w ciągu 4-5 godzin.

Ten program pilotażowy potrwa do końca listopada 2020 roku. W tym czasie szpitale wytypowane do pilotażu 3 razy mają raportować, jaka jest skuteczność tych zabiegów.

Trombektomia ma być wykonywana w ramach pilotażu w zaledwie dziesięciu szpitalach w kraju. m.in w Warszawie, Rzeszowie, Lublinie i Gdańsku. Eksperci wskazywali, że takich placówek powinno być 30, tak by pacjenci w całym kraju mieli równe szanse na szybkie skorzystanie z zabiegu. 

Resort oszacował, że jeden zabieg będzie kosztował 28 tysięcy zł. Założono, że w pilotażu wykonanych zostanie około 3 tysięcy zabiegów rocznie - to niewiele biorąc pod uwagę, że rocznie udar występuje u blisko 100 tysięcy pacjentów.

Do zabiegu trombektomii mają być kierowani pacjenci w ostrej fazie udaru niedokrwiennego.

Już teraz ponad 20 szpitali bez finansowania NFZ przeprowadza zabieg trombektomii - zabieg dość podobny do koronografii przy zawałach serca - czyli mechanicznego usuwania skrzeplin krwi z żył doprowadzających krew do mózgu.

Tą metodą leczonych było dotąd około 200-300 osób rocznie.

Tradycyjna metoda farmakologiczna daje chorym po udarze 4-5 godzin, trombektomia mechaniczna co najmniej 6, a według ostatnich badań nawet 24 godziny na usunięcie trwałych skutków udaru.

Według ekspertów, to szansa dla nawet co 10. osoby po udarze.

Pełna lista placówek w pilotażu:

1.         Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

2.         Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

3.         Szpital Uniwersytecki w Krakowie

4.         Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

5.         Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

6.         Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

7.         Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

8.         4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu

9.         Instytut Kardiologii w Warszawie

10.       Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


Objawy udaru

  • krótkotrwała utrata przytomności
  • paraliż lub osłabienie jednej strony ciała
  • bełkotliwa mowa, brak orientacji w czasie i miejscu, nierozpoznawanie najbliższych
  • czasami wymioty
  • zaburzenia równowagi, ból głowy.


 (j.)