"Głos matek ma moc zmiany" - to akcja Fundacji Rodzić po Ludzku, która ma na celu monitoring opieki okołoporodowej we wszystkich szpitalach w Polsce. Za pomocą anonimowej ankiety online kobiety mogą opowiedzieć o swoim porodzie i opiece w szpitalu.

Fundacja zbiera informacje na temat tego, w jaki sposób kobiety są traktowane przez personel w szpitalach, czy rodzą w godnych warunkach. Sprawdza też, czy szpitale przestrzegają standardów opieki okołoporodowej i gdzie w Polsce można urodzić "po ludzku".

W wielu placówkach prawa kobiet nadal nie są przestrzegane, szczególnie w obszarze decydowania, prawa do informacji, prawa do szacunku i życzliwej opieki - oceniła Iwona Adamska-Sala z fundacji Rodzić po Ludzku. Dodała, że akcja ma na celu stały monitoring opieki okołoporodowej we wszystkich szpitalach w Polsce.

Jak wygląda ankieta?

Ankieta dostępna jest na stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl. Dotyczy jakości opieki okołoporodowej w konkretnym szpitalu - od izby przyjęć do momentu wyjścia do domu. Obok warunków i czystości na salach, jakości wyżywienia w szpitalu, kobiety oceniają m.in. sposób przekazywania informacji przez personel, poszanowanie prawa do intymności, do decydowania o przebiegu porodu oraz wykonywanych zabiegach medycznych i pielęgnacyjnych, respektowanie planu porodu, jakość wsparcia w zakresie karmienia oraz opieki nad dzieckiem po porodzie.

Wyniki ankiet dla każdego szpitala będą się automatycznie przeliczały i pokazywały pod każdą placówką - powiedziała Adamska-Sala. Przyznała, że ankieta cieszy się dużym powodzeniem. W pierwszych dniach akcji o swoich doświadczeniach opowiedziało ponad 7 tys. kobiet.

Ankieta jest obszerna, a jej wypełnienia trwa ok. 20 min. Ona jest podzielona na porody naturalne oraz na cesarskie cięcie. Znaczny obszar dotyczy szacunku i komunikacji personelu z kobietą. Interesuje nas czy personel puka do drzwi, jak jest z kwestią obecności osób postronnych np. księdza na oddziałach. Wszystkie obszary badamy bardzo szczegółowo" - podkreśliła Adamska-Sala.  Jak dodała, fundacji szczególnie zależy na opinii kobiet z mniejszych miejscowości, ponieważ wiedza o sytuacji w tamtejszych szpitalach jest najmniej dostępna. Sytuacja zmienia się dynamicznie, dlatego zależy nam na ocenie kobiet, które rodziły w latach 2016-2018, by te wyniki były jak najbardziej aktualne - podkreśliła.

"Minister zdrowia został powiadomiony, że monitoring się rozpoczął"

Adamska-Sala zaznaczyła, że w tej sprawie fundacja spotkała się z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. Minister zdrowia został powiadomiony, że monitoring się rozpoczął i będzie bacznie się przyglądał jego wynikom - powiedziała.

Na podstawie ankiet zebranych do końca marca zostanie opracowany raport na temat realizacji standardów opieki okołoporodowej i sytuacji na polskich porodówkach, a także rekomendacje dla ministra zdrowia. Wyniki każdego szpitala będą prezentowane na stronie www.gdzierodzic.info i na bieżąco aktualizowane. Ma to ułatwić innym kobietom wybór miejsca do porodu.

(mn)