Kłopoty ze słuchem ma co trzeci Polak. Problem dotyczy nie tylko ludzi starszych, ale także dzieci. Badania pokazały, że co piąty 7-i 8-latek ma zaburzenia słuchu.

Dziś hałasem, który sprawia najwięcej kłopotów, jest hałas środowiskowy - mówi profesor Henryk Skarżyński, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Nie zdajemy sobie sprawy z tego hałasu, jaki jest na ulicy, jaki jest na przerwie międzylekcyjnej w szkole, gdzie po przerwie kilkunastominutowej poziom percepcji czy odbioru dźwięków przez ucznia wraca do normy przez następne pół godziny, a nawet dłużej - dodaje prof. Skarżyński. To wszystko powoduje, że nasz organizm, a dokładnie nasze ucho - starzeje się szybciej niż wcześniej. 

Co może świadczyć o tym, że nasze dziecko ma problemy ze słuchem? Jakie są konsekwencje nieleczonych infekcji? Czy idealna cisza to rzeczywiście odpoczynek dla naszych uszu? Jak dbać o higienę uszu? Na wszystkie te pytania odpowiemy w środę w Twoim zdrowiu w Faktach RMF FM.

(mpw)