Wada słuchu stała się chorobą cywilizacyjną – mówią zgodnie uczestnicy międzynarodowej konferencji, która trwa w Krakowie. Kłopoty ze słuchem mają już pierwszoklasiści – wynika z najnowszych badań przesiewowych prowadzonych w Polsce.

Badania przesiewowe słuchu objęły zasięgiem już ponad milion dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich na terenie całego kraju oraz populację 7 i 12 latków w polskich miastach.

Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań przesiewowych wśród polskich uczniów wykazano, że nawet co 5-6 dziecko może mieć problemy ze słuchem, co może znacząco utrudniać rozwój oraz naukę.

Specjaliści zwracają uwagę, że aż 60 proc. rodziców uczniów, u których badania słuchu wykazały nieprawidłowości, nie podejrzewało takiego problemu u swoich dzieci.

Badania przesiewowe narządów zmysłów to inwestycja: po pierwsze - pozwala chorym na szybszą diagnozę i leczenie, a po drugie - w przyszłości może dać duże oszczędności w systemie opieki zdrowotnej - mówi prof. Piotr Skarżyński, sekretarz naukowy konferencji pt. Wytyczne w Otologii Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich.

Polacy cierpią też na inne schorzenia laryngologiczne. Przeprowadzone w 2017 roku badanie wykazało, że dysfunkcja węchu może przyczynić się do znacznego pogorszenia jakości życia pacjentów. W badaniu wzięło udział 40 osób ze skrzywioną przegrodą nosową, polipami nosa lub obydwoma powyższymi schorzeniami, aż u 22,5 proc. z nich jakość życia została znacznie obniżona.
W innym badaniu wskazano, że utrata węchu jest jednym z symptomów przewlekłego zapalenia zatok.

Zaburzenia węchu są często bagatelizowane przez pacjentów, mimo że mogą stanowić objaw wielu poważnych chorób. Dlatego tak ważne jest uświadamianie chorych, by zaburzenia tego zmysłu również zgłaszali podczas wizyty u lekarza otolaryngologa - podkreślają uczestnicy międzynarodowej konferencji.

Więcej informacji o funkcjonowaniu narządów zmysłów oraz badaniach przesiewowych można znaleźć na fanpage’u Badania zmysłów 

(mc/materiały prasowe)