Program bezpłatne leki dla seniorów 65+ wszedł w życie 1 września 2023 roku. To oznacza, że osoby starsze, które ukończyły 65 lat, są uprawnione do otrzymania recept na niezbędne leki, za które nie będą musiały płacić w aptece. "Uważam, że sama idea rozszerzenia wiekowego, a więc obniżenie progu do 65+ jest bardzo korzystne, ponieważ wielu pacjentów już ma więcej niż jedną chorobę" - komentuje w rozmowie z RMF FM dr Krzysztof Czarnobilski - konsultant ds. chorób wewnętrznych i geriatrii w szpitalu MSWiA w Krakowie.

Program Bezpłatne Leki 65+ oferuje seniorom wybrane leki zupełnie za darmo. To w sumie 3800 pozycji.

Na liście wybranych bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+ są wszystkie preparaty, które były na liście darmowych medykamentów dla osób w wieku 75+, a także m.in. szczepionki przeciwko pneumokokom i wybrane leki na receptę na nadciśnienieUważam, że sama idea rozszerzenia wiekowego a więc obniżenie progu do 65+ jest bardzo korzystne, ponieważ wielu pacjentów już wtedy ma więcej niż jedną chorobę, co najmniej kilka chorób jednocześnie i są leczeni przewlekle, więc dla nich to będzie korzystne, jeśli leki będą dostępne za darmo. To są osoby, które osiągnęły wiek emerytalny - więc dla nich to będzie bardzo korzystne z punktu widzenia finansowego - komentuje w rozmowie z RMF FM dr  Krzysztof Czarnobilski - specjalista geriatrii ze szpitalu MSWiA w Krakowie. 

Jak dodaje nasz ekspert, na liście znalazły się też leki, które są bardzo drogie, więc tym bardziej jest to korzystne dla pacjentów. Średnio senior zażywa 3,4 leki dziennie, nie licząc suplementów diety.  

Kto może wystawić receptę na darmowe leki?

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ma umowę z NFZ
  • lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) lub lekarz po zakończonym leczeniu szpitalnym –po spełnieniu dodatkowych warunków
  • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept, która ma umowę z NFZ
  • lekarz dowolnej specjalności (który ma prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania) – dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej – do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa