Nowe nadzieje w poszukiwaniach terapii choroby Alzheimera. Badacze z Cleveland Clinic Lerner Research Institute odkryli metodę, która po raz pierwszy pozwala w mózgu myszy cierpiącej na tę chorobę odwrócić proces tworzenia się charakterystycznych złogów białkowych. Powstawanie owych blaszek beta-amyloidu, które zaburzają precę neuronów uważa się za mozliwą przyczynę towarzyszących chorobie Alzheimera zaburzeń. Jeśli da się ten proces odwrócić, szanse na skuteczną terapię tej nieuleczalnej wciąż choroby znacznie wzrosną. Pisze o tym w najnowszym numerze czasopismo "Journal of Experimental Medicine".

Badacze z Cleveland Clinic odkryli w badaniach myszy, że proces tworzenia się w mózgu złogów białkowych można odwrócić, stopniowo zmniejszając aktywność enzymu BACE1. Enzym ten, znany również jako beta-sekretaza pomaga w tworzeniu beta-amyloidu przez podział białka APP. Naukowcy od dawna szukają sposobu, by działanie BACE1 ograniczyć, problem w tym, że enzym dzieli także inne białka, kontroluje w ten sposób wiele istotnych procesów i jego brak powoduje poważne efekty uboczne. U myszy, które w ogóle go nie mają pojawiają się poważne problemy neurologiczne. 

Riqiang Yan wraz ze współpracownikami postanowili sprawdzić, czy jeśli zablokuje się działanie BACE1 dopiero w wieku dorosłym, pozwoli tu uniknąć problemów. Wyhodowano myszy, które dopiero z wiekiem traciły ten enzym, okazało się, że rozwijają się normalnie. Gdy skrzyżowano je z myszami genetycznie zmodyfikowanymi tak, by od 75 dnia życia doświadczać tworzenia złogów białkowych i choroby Alzheimera, okazało się, że co prawda złogi pojawiają się tak samo, to jednak ich tworzenie ulega zaburzeniu. U myszy w wieku 10 miesięcy w ogóle złogów już nie było. 

O ile wiemy, to pierwszy obserwowany efekt tak dramatycznego odwrócenia procesu powstawania złogów białkowych w mózgu myszy bedących modelem choroby Alzheimera - mówi Yan. Stopniowe zmniejszenie aktywności BACE1 odwróciło też inne charakterystyczne dla choroby Alzheimera objawy, jak nadmierna aktywacja komórek mikrogleju i nieprawidłowa aktywność neuronów. Zauważono także, że u myszy poprawiły się nieco zdolności uczenia się i zapamiętywania, przy czym badania elektrofizjologiczne pokazały, że dla pełnego odtworzenia funkcji neuronów enzym BACE1 może być znów potrzebny. 

Nasze badania dają genetyczne dowody na to, że proces powstawania złogów białkowych można całkowicie odwrócić w drodze stopniowego ograniczania aktywności BACE1 - mówi Yan. To oznacza, że inhibitory BACE1 mają potencjał, by skutecznie i bezpiecznie leczyć pacjentów z chorobą Alzheimera. Dalsze prace powinny pomóc opracować odpowiednią strategię postępowania, by zoptymalizować możliwe, korzystne dla pacjentów, skutki - zauważa Yan.