Wszczepienie sztucznego pierścienia do zastawki aortalnej to najnowsza metoda służąca jej naprawie. Jest dopuszczona klinicznie na świecie zaledwie od półtora roku. Prof. Marek Jasiński w USK we Wrocławiu wykonuje już ten zabieg ze swoim zespołem.

Szef Kliniki Chirurgii Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu prof. Marek Jasiński zorganizował pierwsze szkolenie z tego zabiegu dla innych specjalistów w trakcie dorocznych aortalnych warsztatów kardiochirurgicznych.

To był prawie debiut tej metody w Polsce. W ramach międzynarodowych warsztatów "Annual Aortic Workshop" przeprowadziłem transmitowaną na żywo operację u 55-letniego pacjenta. Dla mnie ważne jest, że ten debiut odbył się w placówce Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, to były pierwsze takie warsztaty w Polsce - mówi prof. Jasiński.

Podkreślił, że sztuczny pierścień dla plastyk zastawki aortalnej to najnowocześniejsza technologia w leczeniu tego problemu, którą opracowali specjaliści z USA, ale on sam również przyczynił się do prac związanych z tych zagadnieniem.

Powiedzieć, że jestem współtwórcą to zdecydowanie za dużo, ale mam swój intelektualny wkład w to zagadnienie i brałem udział w założeniach do tych opracowań. Przed czterema laty prof. James Scott Rankin z West Wirginia University po mojej prezentacji na europejskim zjeździe kardiotorakochirurgów zaprosił mnie do tej pracy - mówi wrocławski kardiochirurg.

Jasiński prezentował pierścień aortalny i metody jego zastosowania w trakcie wykładów i zajęć praktycznych jako elementu corocznych Kursów szkoleniowych "Windsor Academy" w ramach Europejskiego Towarzystwa Kardiochirurgicznego - programu edukacyjnego dla specjalizujących się w kardiochirurgii w państwach EC.

Wyjaśnił, że przed rokiem właśnie w Polsce wykonał pierwszej klinicznej implantacji sztucznego pierścienia, a nagrany z tej operacji film, pokazujący praktyczne zastosowanie sztucznego pierścienia do plastyk zastawki aortalnej współistniejącej z operacją tętniaka aorty, zaprezentował na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Kardioterakochirurgicznego (ang. AATS).

To był akurat zjazd, który odbywał się na stulecie tej najbardziej prestiżowej organizacji kardiochirurgicznej. Film z tej mojej operacji w Polsce został tam przyjęty jako najważniejsza prezentacja w kategorii "Nowe technologie - powiedział prof. Marek Jasiński.

Lekarz wyjaśnił, że w kardiochirurgii zastawek zasadniczy kierunek leczenia koncentruje się na możliwości naprawy zastawki pacjenta, a konieczność jej wymiany jest ostatecznością.

Wyższość naprawy zastawki nad jej wymianą jest wieloraka. Dla specjalistów, pracujących nad metodami napraw, szczególnie w ostatnim okresie nowym tematem stała się możliwość naprawy zastawki aortalnej. To temat kompleksowy, bo obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale również aortę, która jest niezwykle delikatną strukturą. Operacje aorty są w większości operacjami ze wskazań życiowych - powiedział prof. Jasiński.

W ocenie specjalistów brakowało właśnie technik naprawy pierścienia aortalnego, który był jednym z elementów naprawy całej zastawki. I właśnie ten sztuczny pierścień o nazwie "HAART" jest od ponad roku jedynym dostępnym i wdrożonym do zastosowania klinicznego u chorych, u których rozważa się operacje naprawy zastawki aortalnej.

Dzięki temu elementowi, czyli sztucznemu pierścieniowi, operacja naprawy zastawki staje się powtarzalna. W tym tkwi sedno tej technologii. Mając go i wiedząc, jak go się implantuje, naprawa aortalna staje się techniką powtarzalną i dostępną dla szerszego grona kardiochirurgów. Oczywiście, zastawka składa się nie tylko z pierścienia, ale też i płatków, a ich naprawa to osobne zagadnienie - mówi Jasiński.

(ag)