Odpowiednio dobrane leczenie oraz stosowanie się do zaleceń lekarza, pozwala na kontrolowanie astmy, eliminując praktycznie do zera jej objawy. W ramach kampanii edukacyjnych „Posłuchaj Swoich Płuc” oraz „Astma. Leczenie doraźne stosuj rozważnie”, pacjentom zostały udostępnione narzędzia online, które ułatwią przygotowanie się do wizyty lekarskiej.

Astma to przewlekła, zapalna choroba dróg oddechowych. Dolegliwości, takie jak duszności czy napadowy kaszel, mogą występować w różnym nasileniu i z różną częstotliwością, nawet do kilku razy dziennie. Nieleczona lub źle leczona astma może prowadzić do częstych zaostrzeń choroby, a także związanych z nimi hospitalizacji.

Wielu pacjentów, pomimo regularnych wizyt u lekarza oraz przyjmowania leków, odczuwa dolegliwości astmy utrudniające im życie. Może to świadczyć o braku kontroli nad chorobą. Aby móc to stwierdzić, wystarczy odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań:

czy astma przeszkadza mi w codziennym funkcjonowaniu, i aby zlikwidować jej objawy muszę używać inhalatora z lekiem doraźnym 3 lub więcej razy w ciągu tygodnia? Czy ataki astmy wybudzają mnie w nocy częściej niż raz w miesiącu? Czy brałem na astmę sterydy w tabletkach 2 lub więcej razy w ciągu ostatniego roku? Czy miałem ataki astmy, które wymagały pobytu w szpitalu w ciągu ostatniego roku - stwierdza alergolog dr n. med. Piotr Dąbrowiecki.

Jeżeli choć na jedno pytanie pacjent odpowiedział twierdząco, to możemy powiedzieć, iż jego astma nie jest pod kontrolą i powinien zgłosić się do lekarza celem dodatkowej diagnostyki. W przypadku astmy ciężkiej warto wykonać badanie krwi z rozmazem i określić poziom eozynofilów, bo być może mamy do czynienia z astmą eozynofilową - dodaje.

Astma eozynofilowa jest szczególnym rodzajem astmy wywołanym przez eozynofile, czyli krwinki białe będące częścią naszego układu odpornościowego. U niektórych osób chorych na astmę mogą one wywoływać stan zapalny w drogach oddechowych. Szacuje się, iż ten rodzaj astmy może dotyczyć około 55% osób z ciężką jej postacią. Badanie krwi z rozmazem oraz określenie liczby eozynofilów nie tylko ułatwi rozpoznanie właściwego fenotypu astmy, ale również umożliwi wdrożenie odpowiedniej terapii.

Polacy nadużywają krótko działających leków doraźnych

Najważniejsze znaczenie w terapii astmy mają leki wpływające na toczące się w oskrzelach zapalenie (leki przeciwzapalne, tzw. steroidy wziewne). Przyjmuje się je najczęściej przewlekle, nawet wtedy, gdy nie ma objawów choroby. Druga grupa to leki rozszerzające oskrzela, tzw. krótko-działające Β2-mimetyki. Ich działanie sprowadza się do odwracania skurczu oskrzeli, co prowadzi do przerwania duszności. Ponieważ nie mają działania przeciwzapalnego nie wpływają na to, co jest przyczyną skurczu oskrzeli i duszności. 

Preparaty te zapisywane są jako leczenie "doraźne". Pacjenci potocznie nazywają je "niebieskimi inhalatorami". W przypadku astmy ciężkiej możliwe jest również zastosowanie leczenia biologicznego, które jest dostępne i w całości refundowane w ramach programu lekowego.

Wykonaj test ryzyka astmy on-line!

Celem kampanii "Posłuchaj Swoich Płuc" jest dotarcie do osób z astmą ciężką i ich rodzin z informacjami dotyczącymi objawów świadczących o braku prawidłowej kontroli astmy.

Prowadzone działania edukacyjne mają za zadanie zwiększyć świadomość na temat podstawowych problemów, z jakimi borykają się na co dzień osoby chorujące na astmę, takich jak: wybudzenia nocne, częste stosowanie sterydów w tabletkach, nadużywanie leków doraźnych w niebieskim inhalatorze czy hospitalizacje spowodowane napadami astmy.

Na stronie internetowej kampanii www.posluchajswoichpluc.pl pacjenci mogą wykonać Test ryzyka astmy. Dzięki niemu odpowiadając na kilka prostych pytań dowiedzą się, jak astma wpływ na ich życie i czy mają ją pod kontrolą. Wyniki testu można wydrukować oraz pokazać lekarzowi podczas wizyty, aby omówić jego wyniki.

Zadaniem kampanii "Astma. Leczenie doraźne stosuj rozważnie" jest dotarcie do osób nadużywających leków doraźnych i uświadomienie im zwiększonego ryzyka zaostrzeń astmy, zwłaszcza jeśli preparaty te stosowane są przez nich 3 razy w tygodniu lub częściej.

Z kolei na stronie internetowej kampanii www.stosujrozwaznie.pl osoby z astmą mogą wykonać Test nadmiernego polegania na leku doraźnym. Odpowiadając na kilka pytań mogą sprawdzić czy nie nadużywają leków ratunkowych w niebieskim inhalatorze. Wyniki testu można też wydrukować oraz omówić ze swoim lekarzem podczas wizyty.

Jak najlepiej i najszybciej dowiedzieć się czy moja astma jest pod kontrolą? Porozmawiaj o tym ze swoim lekarzem. Zastanów się, czy:

·       Korzystasz z niebieskiego inhalatora (lek doraźny przypisany w celu likwidowania objawów astmy), 3 lub więcej razy w tygodniu?

·       Ataki astmy budzą Cię w nocy częściej niż raz w miesiącu?

·       Z powodu zaostrzenia objawów choroby przyjmowałeś sterydy w tabletkach 2 lub więcej razy w ostatnim roku?

·       Miałeś atak astmy, który wymagał nagłej interwencji medycznej
w ostatnim roku?