Jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy w Polsce u mężczyzn i drugi co do częstości występowania (po raku piersi) nowotwór złośliwy u kobiet. W tym tygodniu w cyklu "Twoje Zdrowie w Faktach RMF FM" mówimy o raku płuca. Naszym ekspertem był prof. Dariusz Kowalski z Centrum Onkologii w Warszawie.


Rak płuca należy do nowotworów o bardzo złym rokowaniu, w Polsce 5 lat po rozpoznaniu tej choroby przeżywa niewiele ponad 10% chorych. Stanowi on główną przyczynę zgonu z powodu chorób nowotworowych, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Od niedawna w Polsce więcej kobiet umiera rocznie z powodu raka płuca, niż z powodu znacznie częściej występującego raka piersi.


Leczenie chorych na raka płuca można podzielić na dwie kategorie: leczenie o założeniu radykalnym, czyli dające szansę na całkowite wyleczenie pacjenta, oraz leczenie o założeniu paliatywnym, czyli mające na celu wydłużenie przeżycia i poprawę jakości życia, jednakże bez szansy na wyleczenie. Rodzaj leczenia uzależniony jest od stopnia zaawansowania nowotworu.

W uproszczeniu można przyjąć, że jeśli stopień zaawansowania nie jest duży, to pacjenci są kwalifikowani do leczenia radykalnego i najlepsze wyniki uzyskuje się dzięki operacji. Niestety, tylko do 30% wszystkich chorych można poddać leczeniu chirurgicznemu - u pozostałych w chwili rozpoznania choroba jest już zbyt zaawansowana.