Już w najbliższy czwartek w Krakowie rusza drugi Krakowski Kongres Turystyki Medycznej. W stolicy Małopolski spotkają się specjaliści z kraju i z zagranicy, żeby dyskutować o szansach i wyzwaniach w tej dziedzinie.

Turystyka medyczna, która jest coraz bardziej popularna na całym świecie może się też stać jedną ze specjalności Krakowa. Stolica Małopolski spełnia wszystkie warunki do rozwoju medycyny: jest kolebką polskiej medycyny i liczącym się ośrodkiem naukowym w tej dziedzinie oraz posiada niezbędną infrastrukturę potrzebną do rozwoju tego typu usług.

Polska - miejsce do rozwoju

Polski rynek turystyki medycznej jest bardzo obiecujący: rozwijamy się najszybciej w bloku krajów Europy Środkowo-Wschodniej, uzyskując pozycję lidera w tym regionie. Polska jako jedyny kraj z regionu Europy Środkowo- Wschodniej w roku 2014 pojawiła się na światowej mapie turystyki medycznej wg. Medical Tourism Index jako preferowany kierunek w turystyce zdrowotnej. Centralne położenie Polski zapewnia jej pacjentów zarówno z Europy Zachodniej, jak i byłych republik radzieckich.

Polskie placówki medyczne chcąc skutecznie pozyskać pacjenta zagranicznego muszą działać kompleksowo: poznać i zdefiniować rynki zagraniczne, na których planują się rozwijać; zaplanować odpowiednio wyróżniającą się ofertę medyczną; zainwestować i prowadzić kampanię marketingowo-promocyjną na wybranych rynkach; nawiązać współpracę ze sprawdzonymi pośrednikami oraz wdrożyć skuteczny proces obsługi pacjenta zagranicznego w placówce.

Starzenie jest szansą

Podczas kongresu uczestnicy będą też rozmawiać np. o węgierskim Programie Rozwoju Turystyki Stomatologicznej. Badania wskazują, że 40% europejskich turystów wyjeżdżających w celu przeprowadzenia zabiegów stomatologicznych wybiera za swój cel Węgry.

Innym tematem będzie proces starzenia się społeczeństwa europejskiego, który może stać się szansą do rozwoju turystyki medycznej. Podróże starszych osób odbywają się do miejsc, gdzie powstawać będą nadwyżki podaży dóbr i usług zaspokajających potrzeby ludności starzejącej się i starszej. Stanowi to wyzwanie zarówno dla regionów, jak i dla sektora turystyki, a w tym - dla turystyki związanej ze sprawami zdrowia, umownie nazwanej turystyką medyczną.

Pełny program kongresu jest dostępny na stronie kongresu www.turystykamedyczna.krakow.pl

(ag)