Co trzeba wiedzieć, żeby nie być zaskoczonym, gdy już wyląduje się na fotelu dentystycznym? Nie ma ograniczeń w liczbie leczonych na próchnicę zębów, są natomiast w rodzaju stosowanych plomb. Z poradnika dowiesz się też, czy fundusz finansuje usuwanie kamienia nazębnego oraz czy są jakieś ograniczenia dotyczące leczenia kanałowego.

zdj. ilustracyjne /Pixabay

Ile razy w roku w ramach świadczeń gwarantowanych można skontrolować stan zębów u dentysty i wykonać zdjęcia rentgenowskie?

Dla osoby dorosłej przewidziano 3 kontrolne badania lekarskie na rok i 2 zdjęcia zębowe wewnątrzustne. Zdjęcie pantomograficzne można wykonać raz na 3 lata. Skierowanie wystawia chirurg szczękowy lub periodontolog. Dzieci i młodzież do 18. roku życia mają prawo do 5 zdjęć wewnątrzustnych i jednego pantomograficznego.

Czy NFZ finansuje usuwanie kamienia nazębnego?

Tak. Raz na rok można usunąć złogi nazębne ze wszystkich zębów w szczęce i żuchwie.

Czy na leczenie próchnicy są jakieś limity?

Nie ma ograniczeń w liczbie leczonych zębów, są natomiast w rodzaju stosowanych plomb. U dorosłych na zębach przednich górnych i dolnych (od jedynki do trójki) zakłada się plomby chemoutwardzalne, a na pozostałych amalgamatowe. Dzieciom i młodzieży do 18. roku życia na zębach przednich przysługują plomby światłoutwardzalne. Osoby niepełnosprawne w każdym wieku, jeśli jest takie wskazanie medyczne, otrzymają plomby światłoutwardzalne we wszystkich zębach.

Czy znieczulenie jest refundowane?

Tak. Podczas leczenia pacjent może dostać znieczulenie powierzchniowe (w postaci żelu lub sprayu), nasiękowe (płytkie nakłucie w okolicę zęba) lub przewodowe (jego charakterystycznym efektem jest drętwienie warg, brody, języka). Osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje leczenie w znieczuleniu ogólnym.

Czy są jakieś ograniczenia dotyczące leczenia kanałowego?

U dorosłych obejmuje ono tylko zęby przednie od kła do kła, natomiast dzieciom i młodzieży do 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i połogu (do 42. dnia po porodzie) wszystkie zęby leczy się endodontycznie.

Jeśli usunięcie zęba wymaga interwencji chirurgicznej, to czy jest to zabieg refundowany?

Tak, świadczenia gwarantowane obejmują usuwanie każdego zęba, także ekstrakcje chirurgiczne. W poradni chirurgii szczękowo-twarzowej wykonuje się też w ramach kontraktu z NFZ, m.in. odbarczanie ropni, usuwanie szwów pozabiegowych, wycinanie zmian błony śluzowej, usunięcia torbieli okołozębowych.

Czy korony i mosty protetyczne są refundowane?

Nie. NFZ nie płaci także za implanty.

Do którego roku życia przysługuje leczenie ortodontyczne?

Aparat ruchomy jedno- lub dwuszczękowy otrzymują dzieci do 12. roku życia. Wizyty kontrolne mogą się odbywać nie częściej niż co miesiąc (12 razy w roku kalendarzowym). Kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu obejmuje dzieci do ukończenia przez nie 13 lat. NFZ nie przewiduje napraw czy wymiany aparatu.

Czy można dopłacić za lepszą plombę?

Nie ma takiej możliwości. Usługi w ramach świadczeń gwarantowanych mają określony standard. Wykaz materiałów stomatologicznych znajduje się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Jeśli chcemy mieć lepszą plombę, musimy pokryć pełny koszt jej założenia.

Źródło: Medycyna Praktyczna