Lubelska Klinika Okulistyki Ogólnej SPSK1 w Europejskiej Sieci Referencyjnych Okulistycznych Chorób Rzadkich! To wyjątkowo prestiżowe wyróżnienie dla placówki kierowanej przez prof. Roberta Rejdaka - jedynej z Polski, która znalazła się w gronie najlepszych klinik na kontynencie.

Koordynatorem projektu Europejskich Sieci Referencyjnych Okulistycznych Chorób Rzadkich "ERN-EYE (European Reference Network) Rare Eye Diseases" jest prof. Helene Dolfus ze Strasburga. W skład tej sieci będzie wchodzić 30 szpitali z całej Europy. 

Projekt dotyczy chorób rzadkich z zakresu neurookulistyki i chorób siatkówki. Takich przypadków jest rocznie najwyżej kilkanaście w Polsce - niektórzy okuliści mają okazję zetknąć się z nimi raz w życiu, albo wcale - mówi prof. Rejdak. Ich leczenie jest wyjątkowo trudne, często wymaga wdrożenia eksperymentalnych terapii - dodaje. Do postawienia diagnozy potrzeba wielu badań, w tym genetycznych. Leczenie wymaga zespołu lekarzy i jest multidyscyplinarne. 

Zgodnie z założeniami sieci, chorzy z Polski mają po wstępnym rozpoznaniu trafiać do Lublina jako jedynej kliniki referencyjnej w kraju. Dzięki specjalnej sieci komputerowej oraz kontaktom bezpośrednim ze specjalistami z Europy, choroby mają być konsultowane na najwyższym poziomie. 

W każdej chwili będziemy mogli przesłać wyniki badań, uzyskać konsultację, wskazówki, a w razie potrzeby nawet skierować pacjenta na leczenie zagraniczne do konkretnej, specjalizującej się w konkretnym przypadku kliniki okulistycznej - mówi prof. Rejdak. 

Skorzystają na tym przede wszystkim pacjenci, bo diagnoza będzie szybsza - stawiona nie po miesiącach, ale najwyżej kilku tygodniach. 

Oczywiście działa to w dwie strony. My również będziemy konsultować przypadki z całej Europy - dodaje prof. Rejdak. 

Dzięki wejściu do sieci lubelska klinika zyskuje nowe możliwości również w zakresie wymiany specjalistów i szkoleń. 

(mal)