Naukowcy z Boston Children's Hospital ogłaszają kolejny argument za karmieniem piersią. Wyniki ich badań pokazały, że naturalny pokarm podnosi u dzieci poziom inteligencji. Piszą o tym na łamach "JAMA Pediatrics". Według nich rok karmienia piersią podnosi iloraz inteligencji dziecka przeciętnie o 4 punkty.

Badacze ze szpitala dziecięcego w Bostonie analizowali zdolności poznawcze dzieci w wieku 3 i 7 lat i szukali związku z tym, jak długo matki karmiły je wcześniej piersią. Poprzednie wyniki badań wielokrotnie wskazywały na korzystne dla zdrowia skutki karmienia naturalnego, związki ze zdolnościami umysłowymi były słabiej rozpoznane. Te najnowsze wyniki ponad wszelką wątpliwość pokazały, że karmienie naturalne ma korzystny wpływ na iloraz inteligencji (IQ).

W wieku trzech lat u dzieci badano tak zwane słownictwo bierne, czyli zasób słów, które są dziecku znane, choć samo jeszcze nie potrafi ich używać. Okazało się, że każdy dodatkowy miesiąc karmienia piersią podnosi wynik sprawdzającego to testu (Peabody Picture Vocabulary Test) o 0,03 do 0,38 punktów. W wieku 7 lat dzieci badano z pomocą testu inteligencji Kaufmana (Kaufman Brief Intelligence Test). Wyniki pokazały, że miesiąc karmienia piersią podnosi wynik testu werbalnego o 0,16 do 0,53 punktu, a wynik testu inteligencji niewerbalnej o 0,05 do 0,54 punktu.

W podsumowaniu autorzy pracy piszą, że średnio rok karmienia piersią podnosi iloraz inteligencji dziecka o 4 punkty. Badacze sugerują, że warto utrzymywać dziecko na wyłącznie naturalnym pokarmie przez co najmniej pół roku i potem, przez kolejnych sześć miesięcy, uzupełniać pokarm naturalny posiłkami bezmlecznymi. Pozytywne skutki zostaną już z dzieckiem na zawsze. Karmienie piersią okazuje się cenną inwestycją w jego przyszłość.