Około 12 proc. polskich nastolatków w wieku 12–17 lat nadużywa internetu - informuje na swojej stronie łódzki oddział NFZ. Cyberuzależnienia negatywnie wpływają na relacje społeczne. Dziecko staje się wycofane, pojawiają się problemy w szkole i kłopoty ze zdrowiem. Jak zadbać o higienę cyfrową najmłodszych?

Jak rozpoznać czy dziecko ma problem?

Po pierwsze ważne jest, żeby zaobserwować, jak dużo czasu nasza pociecha poświęca na korzystanie z telefonu czy przebywanie w świecie wirtualnym. Przed pandemią granica ta była określona na 4 godziny dziennie.  

Po drugie: trzeba być uważnym na zmiany, jakie zachodzą w życiu dziecka. Jeśli pasję piłkarską wypiera komputer, to trzeba się temu przyjrzeć, dowiedzieć dlaczego, sprawdzić co za tym się kryje.  

Po trzecie: ważne jest przekonać się, jak dziecko zareaguje, gdy ograniczymy mu czas korzystania z tabletu. Zwykle odstawienie powoduje, że dziecko zachowuje się agresywnie, nie może znaleźć sobie miejsca, jest rozdrażnione lub apatyczne.

Jakie objawy powinny zaniepokoić?

 • Ciągła potrzeba korzystania z Internetu, komputera, telefonu;
 • Brak kontroli nad czasem spędzonym w Internecie, telefonie, komputerze;
 • Rozdrażnienie, złe samopoczucie, agresja spowodowane brakiem możliwości lub utrudnieniami w korzystaniu z Internetu, telefonu, komputera;
 • Izolowanie się;
 • Problemy z koncentracją;
 • Problemy ze snem;
 • Relacje wirtualne stają się ważniejsze od realnych.

Konsekwencje uzależnienia

 • Fizyczne - wady postawy, ból oczu, bóle głowy, wady wzroku, nadmierna masa ciała;
 • Psychologiczne - zaburzenia koncentracji, skłonność do kłamania;
 • Moralne - przemoc słowna, zatarcie granicy między dobrem a złem;
 • Społeczne - zanik więzi emocjonalnych, rezygnacja z aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu;
 • Intelektualne - szok informacyjny, niezdolność do racjonalnej selekcji danych, zaburzenia pamięci. 


Źródło: RMF24.pl, www.nfz-lodz.pl