„Zwykle uczniowie z ryzyka dysleksji nie lubią rysować, mogą też mylić stronę prawą z lewą i mieć kłopoty z orientacją przestrzenną” – mówi Agnieszka Cieślak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku. Reporter RMF MAXXX Bartłomiej Seklecki rozmawiał z ekspertem o specyfice pracy z dziećmi mającymi trudności w nauce czytania i pisania.

Bartłomiej Seklecki, RMF MAXXX: Jak odróżnić ucznia z dysleksją od tego, który ma problemy z uczeniem się z innych powodów?

Agnieszka Cieślak, psycholog: Dzieci z dysleksją mają trudności w uczeniu się, pomimo przeciętnego rozwoju intelektualnego. Trzeba podkreślić, że rozwijają się one prawidłowo pod względem społeczno-emocjonalnym i co ważne mają stworzone warunki do edukacji szkolnej. Pomimo tego, mają jednak kłopoty w nauce.

Jak rozpoznać dysleksję u dziecka?

Uczeń może mieć problemy zarówno w nauce czytania jak i pisania. Popełnia błędy ortograficzne (dysortografia). Ma trudności w budowaniu zdań, wykonywaniu niezbędnych ruchów podczas pisania - wtedy mamy również do czynienia z dysgrafią, która powoduje, że ciężko odczytać to, co napisze.

Czyli najwięcej kłopotów w szkole będzie podczas lekcji z języka polskiego. Czy problemy mogą pojawić się też na przedmiotach ścisłych?

Oczywiście. Dzieci mogą mieć trudności w opanowaniu umiejętności arytmetycznych. Takie zaburzenia określamy terminem dyskalkulii.

Jak pomóc uczniom z zaburzeniami, które pani opisuje?

Dzieci te wymagają specjalnych programów nauczania dostosowanych do trudności z którymi się borykają. Muszą być objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną zarówno na terenie szkoły jak i poradni. W tym wszystkim ważna jest wczesna diagnoza zaburzeń, o których rozmawiamy. Odpowiednie działania mogą znacznie je zminimalizować. Dysleksję można wykryć już u dziecka przedszkolnego.

Czy są określone objawy, które rodzicom mogą zasygnalizować, że ich dziecko jest narażone na dysleksję?

Często u dzieci z ryzyka dysleksji diagnozuje się opóźniony rozwój mowy, pojawiają się trudności w nauce czytania, w budowaniu zdać. Mogą wystąpić również zaburzenia w sprawności ruchowej. W młodszych klasach szkolnych pojawiają się czasami problemy z zapamiętywaniem wierszy, piosenek. Zwykle uczniowie z ryzyka dysleksji nie lubią rysować, mogą też mylić stronę prawą z lewą i mieć kłopoty z orientacją przestrzenną - z rozróżnieniem określeń "nad", "pod". Jeżeli rodzice zauważą u dzieci którekolwiek z tych objawów, nawet już w okresie przedszkolnym czy klasach początkowych, to dobrze jest skonsultować dziecko w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Bartłomiej Seklecki