Fertile Chip to innowacyjna metoda selekcji plemników, która odtwarza warunki panujące w drogach rodnych kobiety. Zwiększa szansę na uzyskanie prawidłowych zarodków i sukces in vitro. Po raz pierwszy w Polsce użyto jej w 2018 roku w sieci klinik leczenia niepłodności InviMed.

Fertile Chip jest dla plemników labiryntem i torem przeszkód jednocześnie. W pierwszej kolejności przechodzą go te najlepsze - prawidłowo zbudowane i odpowiednio ruchliwe. Dzięki tej innowacyjnej metodzie selekcji embriolodzy uzyskują plemniki o najwyższej jakości genetycznej. To właśnie z nich wybierane są plemniki wykorzystywane do zapłodnienia pozaustrojowego.

Co to jest i jak działa Fertile Chip?

Fertile Chip (Microfluidic Sperm Sorting Chip) to przezroczysta płytka przeszyta siecią mikrokanałów. Te mikroskopijne kanaliki zbudowane są w oparciu o zasady hydrodynamiki, które kierują interakcjami między plemnikami a drogami rodnymi kobiety. Dzięki temu plemniki wpuszczone do Fertile Chip muszą podołać podobnym wyzwaniom, jakie stawia przed nimi natura. - W przypadku średniej lub dobrej jakości nasienia pierwsze wyselekcjonowane plemniki pojawiają się w zbiorniku końcowym po 5 minutach od momentu rozpoczęcia selekcji. Jeśli się nie pojawiają, czekamy do 30 minut. Według niektórych autorów, plemniki, które najszybciej przechodzą selekcję (najszybciej docierają do zbiornika końcowego), są najwyższej jakości i to one powinny być wykorzystane do mikroiniekcji - tłumaczy dr Ricardo Faundez, Dyrektor Embriologii Klinik Leczenia Niepłodności InviMed.

Kto może skorzystać z Fertile Chip?

Metoda Fertile Chip polecana jest każdej parze decydującej się na procedurę in vitro, bez względu na przyczynę niepłodności. Możliwość wyselekcjonowania najlepszej jakości plemników znacząco zwiększa szanse na uzyskanie zdrowego zarodka. - Można jednak powiedzieć, że zastosowanie Fertile Chip jest szczególnie zalecane parom, u których przyczyna niepłodności związana jest z czynnikiem męskim. Producent poleca tę metodę pacjentom wykazującym problem czynnika męskiego od umiarkowanego do średniociężkiego. To znaczy, gdy mamy do czynienia z oligozoospermią (obniżoną koncentracją plemników), asthenozoospermią (nieprawidłową lub/i obniżoną ruchliwością plemników), teratozoospermią (nieprawidłową budową plemników) - mówi doktor Faundez.

Fertile Chip a skuteczność in vitro

Fertile Chip znacząco wpływa na skuteczność in vitro. Badania prowadzone na Uniwersytecie Stanforda pokazały, że nasienie posortowane przy użyciu Fertile Chip ma nie tylko wyższą ruchliwość, ale także charakteryzuje się znacznie wyższym odsetkiem morfologicznie prawidłowych plemników o wysokiej integralności DNA. Inne badania potwierdziły, że zastosowanie Fertile Chip wpływa na wzrost odsetka ciąż przy pierwszym transferze zarodków o ponad 20 punktów procentowych. W przypadku in vitro z zastosowaniem standardowych metod selekcji plemników odsetek ten wynosi 33% (średnia dla Europy), w przypadku Fertile Chip aż 56%. - Jest to możliwe, ponieważ dzięki zastosowaniu Fertile Chip odsetek zapłodnionych oocytów jest znacznie wyższy, uzyskane zarodki lepiej się rozwijają i w większości implantują, przez co znacząco zwiększa się szansa na uzyskanie ciąży - potwierdza doktor Faundez.

Kliniki Leczenia Niepłodności Invimed jako pierwsze w Polsce zaczęły stosować Fertile Chip przy procedurach in vitro już w 2018 roku. Od tej pory dzięki in vitro z Fertile Chip uzyskano kilkadziesiąt potwierdzonych klinicznie ciąż. W InviMed do końca marca 2019 roku Fertile Chip będzie stosowany bezpłatnie jako technika wspomagająca in vitro. Warunki są dwa: zakwalifikowanie do procedury in vitro oraz odpowiednie wskazania medyczne.