Naukowcy z Uniwersytetów w Exeter i Bristolu potwierdzają, że nadwaga matki w okresie ciąży ma wpływ na zwiększenie wagi urodzeniowej jej dziecka. Pokazują też inne czynniki, które mogą mieć związek zarówno z nadmierną, jak i zbyt małą wagą noworodka.

Nadwaga matki w okresie ciąży ma wpływ na zwiększenie wagi urodzeniowej jej dziecka / Robert Schlesinger DPA /PAP

Fakt, że kobiety z nadwagą w czasie ciąży, czy cierpiące na cukrzycę, częściej rodzą duże dzieci, jest powszechnie znany. Do tej pory nie było jednak przekonujących dowodów na potwierdzenie, że waga i stan zdrowia matki faktycznie wpływają na wagę urodzeniową dziecka. Nie znano też odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób to się odbywa.

Najnowsze wyniki analiz przypadków aż 30 tysięcy zdrowych ciąż rzucają na tę sprawę nowe światło. Badano czynniki genetyczne, które mają wpływ na wagę matek w ciąży, obserwowany u nich poziom glukozy i kwasów tłuszczowych, wreszcie ciśnienie krwi. 

Okazało się, że zarówno nadwaga w ciąży, jak i nadmiernie podwyższony poziom glukozy we krwi, przyczyniają się do podniesienia wagi urodzeniowej dziecka. Z kolei nadmierne ciśnienie krwi sprawia, że dziecko rodzi się mniejsze. Nie wykazano przy tym, by waga dziecka zależała od obserwowanego  u matki poziomu lipidów.

Jak silne są te efekty? Badacze policzyli, że genetycznie uwarunkowany wzrost BMI matki o 4 punkty przeciętnie odpowiada wzrostowi wagi dziecka o około 55 gramów. Podniesienie poziomu glukozy o 7.2 mg/dL wiąże się ze zwiększeniem wagi dziecka o około 115 gramów. Z kolei przeciętny wzrost ciśnienia skurczowego o 10 mmHg wiąże się ze spadkiem urodzeniowej wagi dziecka nawet o 200 gramów.

Mnóstwo doniesień, dotyczących wagi matek w ciąży i wagi urodzeniowej dzieci, opierało się na zwykłych obserwacjach - mówi współautorka pracy, dr Jess Tyrrell z University of Exeter Medical School. Nie pozwalały one jednak ustalić, co tu jest przyczyną, a co skutkiem i dawały zarówno matkom, jak i lekarzom nieprecyzyjny obraz. My przeprowadziliśmy analizę czynników genetycznych, która pozwala wpływ wagi, poziomu glukozy, czy ciśnienia krwi ustalić bardziej precyzyjnie - dodaje. 

Bardzo duża lub przeciwnie, bardzo mała waga urodzeniowa oznacza dla dziecka konkretne ryzyko - dodaje dr Rachel Freathy. Dokładne zrozumienie sposobu, w jaki stan zdrowia matki wpływa na wagę dziecka, może pomóc nam w ustaleniu dodatkowych warunków, których w ciąży należałoby przestrzegać - mówi.

(mpw)