Pod koniec lipca na świat przyszedł 35. częstochowianin urodzony przy wsparciu miejskiego programu dofinansowania in vitro! Taką informację przekazał właśnie częstochowski magistrat. Był to ostatni w tym roku poród będący następstwem ubiegłorocznych procedur. Częstochowa finansuje zabiegi in vitro już szósty rok. Jest pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło takie rozwiązanie.

Według informacji przekazanych przez częstochowskich samorządowców, w tym roku w ramach "Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy" urodziło się 12 dzieci: pięć dziewczynek i siedmiu chłopców. Z kolei w latach 2012-2017 na świat przyszło dzięki programowi 23 dzieci.

Był to ostatni poród w ramach programu w tym roku - kolejne dzieci przyjdą na świat już w przyszłym roku, w efekcie tegorocznych procedur in vitro dofinansowanych z budżetu miasta - poinformowały władze Częstochowy.

W tegorocznym styczniowym naborze zgłoszenie do programu złożyły 52 pary. Początkowo zakwalifikowano 30 par, ponieważ w budżecie na ten rok na program zagwarantowano 150 tysięcy złotych. Pozostałe 22 pary trafiły na listę rezerwową.

Dwie zakwalifikowane początkowo pary nie skorzystały jednak z programu, więc ich miejsce zajęły dwie z listy rezerwowej - a dla pozostałych na liście 20 par udało się, dzięki kwietniowej decyzji prezydenta Częstochowy, wygospodarować w budżecie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta dodatkowe 100 tysięcy złotych.

Ostatecznie więc tegoroczny budżet programu wyniósł 250 tysięcy złotych.

Co ciekawe, również w ubiegłym roku - ze względu na duże zainteresowanie programem - zwiększono jego budżet w stosunku do pierwotnych planów.

Nie tylko dla małżeństw

O dofinansowanie zabiegu mogą starać się pary z Częstochowy - nie tylko małżeństwa - które spełniają określone dodatkowe kryteria: m.in. kobieta musi mieć od 20 do 40 lat, ewentualnie - w uzasadnionych medycznie przypadkach - do 42 lat. Para musi również wykazać, że wcześniej leczyła niepłodność lub ma bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego.

Uczestnikom programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5 tysięcy złotych - pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury. Pozostałe koszty ponoszą pacjenci.

Nie tylko Częstochowa

W województwie śląskim miejski program in vitro realizuje również - od marca 2017 roku - samorząd Sosnowca. Przez cztery lata z sosnowieckiego programu ma skorzystać około 160 par. Na dofinansowanie procedur in vitro miasto przeznacza rocznie 200 tysięcy złotych.

Pomysł stworzenia miejskiego programu in vitro powstał również w Katowicach: został zgłoszony w obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej. W listopadzie ubiegłego roku odrzuciła go jednak rada miasta.


(e)