Jeśli chcesz po urodzeniu dziecka szybko zajść w ciążę, 12 do 18 miesięcy może być idealnym terminem - przekonują naukowcy z University of British Columbia i Harvard T.H. Chan School of Public Health. Na łamach czasopisma "JAMA Internal Medicine" piszą, że taki odstęp czasu jest najkorzystniejszy z punktu widzenia zdrowia matki i dziecka. Te wnioski przyniosła analiza przypadków blisko 150 tysięcy ciąż kobiet w różnym wieku w kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska.

Autorzy pracy przeprowadzili najszerzej zakrojone badania wpływu wieku matki na skutki ciąż następujących krótko po sobie. Jako pierwsi przeanalizowali też, jak odstęp między ciążami wpływa w kraju o wysokim poziomie życia na ryzyko rzadkich, ale poważnych komplikacji podczas samej ciąży i porodu. Okazało się, że zajście w ciążę przed upływem roku od urodzenia dziecka lekko zwiększa ryzyko powikłań u dzieci, a także u kobiet we wszystkich przedziałach wiekowych. 

Wyniki naszych badań pokazują, że jeśli ciąże następują bardzo krótko po sobie, ryzyko powikłań rośnie zarówno u dzieci, jak i matek, w tym matek po 35 roku życia - mówi pierwsza autorka pracy, Laura Schummers z UBC. Dane dla nieco starszych kobiet są przy tym szczególnie ważne, gdyż to one są skłonne intencjonalnie skracać odstęp między kolejnymi ciążami

W przypadku kobiet w wieku ponad 35 lat, zajście w ciążę w ciągu pół roku od urodzenia poprzedniego dziecka wiązało się z około 1,2 proc. ryzykiem groźnych dla zdrowia i życia matki powikłań. Jeśli kolejna ciąża zaczynała się nie wcześniej, niż po 18 miesiącach, ryzyko to spadało o ponad połowę, do 0,5 proc. W przypadku młodszych kobiet, u tych które zaszły w kolejną ciążę w ciągu pół roku obserwowano 8,5 proc. ryzyko przedwczesnego porodu, w tych, które czekały do 18 miesiąca ryzyko to spadało do 3,7 proc. (37 przypadków na 1000 ciąż). W przypadku starszych kobiet ryzyko przedwczesnych urodzeń (przed 37 tygodniem ciąży) wynosiło odpowiednio 6 proc. i 3,4 proc. 

Choć autorzy pracy nie badali różnic przyczyn komplikacji w przypadku młodszych i starszych matek, podejrzewają, że ryzyko w zależności od wieku rozkłada się nieco inaczej. W przypadku młodszych kobiet ciąże krótko po urodzeniu dziecka bywają często nieplanowane - mówi dr Sonia Hernandez-Diaz z Harvard T.H. Chan School of Public Health. Zwiększone ryzyko powikłań może tu być związane z niedostateczną odbudową organizmu kobiety po wcześniejszej ciąży, albo z brakiem odpowiedniej opieki od początku ciąży, która nie była planowana

Jak podkreśla współautorka pracy, dr Wendy Norman z UBC, wnioski z tego badania są dla kobiet w wieku ponad 35 lat zachęcające, pomagają im bowiem w planowaniu rodziny. Nieco starsze mamy po raz pierwszy mają konkretne wskazówki dotyczące planowania kolejnych dzieci. Zachowanie co najmniej rocznego odstępu między porodem i kolejną ciążą wydaje się skutecznym sposobem zmniejszania ryzyka powikłań - uważa Norman.

(ag)