Analiza danych z 12-letniego badania, w którym analizowano znaczenie zmian osobowości w okresie wczesnej dorosłości, wskazuje, że rozwój taki cech jak: sumienność i stabilność emocjonalna pozwala osiągnąć większe sukcesy w karierze zawodowej. Wyniki badania Kevina Hoffa - adiunkta psychologii przemysłowo-organizacyjnej na Uniwersytecie w Houston opublikowano w Psychological Science.

Badanie Hoffa jest pierwszym, w którym ocenia się moc zmian osobowości w kontekście szerokiego zakresu wyników zawodowych, na przestrzeni ponad dekady wczesnej dorosłości.

Wyniki ujawniły, że pewne wzorce rozwoju osobowości przewidywały wyniki kariery wykraczające poza zdolności w okresie dojrzewania.

Z badań Hoffa wynika, że młodzi ludzie, którzy doświadczyli trudności lub są niezadowoleni z pewnych aspektów swojej osobowości, pracując nad własnym rozwojem zdecydowanie zwiększają swoje szanse na odniesienie sukcesu w przyszłości.

"Chodzi o to, by nie tkwić w swoich cechach osobowości, ale starać się zmienić je w pozytywny sposób, co zaowocuje w przyszłości" - podkreśla Hoff.

Jego zespół prze 12 lat badał dwie reprezentatywne próbki islandzkiej młodzieży - od późnego okresu dojrzewania (około 17 lat) do wczesnej dorosłości (około 29 lat) i odkrył, że osoby, które rozwinęły wyższy poziom cech, osiągnęły większy sukces jako młodzi dorośli.

W obu próbach najistotniejszą role odegrał rozwój taki cech jak: sumienność, stabilność emocjonalna i ekstrawersja. W szczególności zmiany tej pierwszej przewidywały satysfakcję zawodową, zmiany stabilności emocjonalnej były ściśle powiązane z dochodami i satysfakcją zawodową, a zmiany ekstrawersyjne wiązały się z karierą i satysfakcją z pracy.