Zmiana osobowości po przeszczepie narządów to temat, który budzi wiele zainteresowania zarówno wśród pacjentów, jak i badaczy. Nowe dowody naukowe w tej kwestii, przytacza ostatnio czasopismo „Transplantology”.

Zgodnie z badaniami opublikowanymi w czasopiśmie Transplantology, istnieją dowody na to, że osobowość biorców przeszczepów może się zmieniać po operacji.

Analizę przeprowadzili naukowcy z University of Colorado School of Medicine (USA). Badanie objęło 47 uczestników, z czego 23 otrzymało przeszczep serca, a 24 inne narządy. Wyniki pokazały, że 89 proc. tych osób zgłosiło zmiany osobowości po transplantacji, bez znaczącej różnicy między biorcami serca, a innymi organami.

Zmiany osobowości dotyczyły takich obszarów, jak: jedzenie, muzyka, sztuka, aktywności rekreacyjne i zawodowe. Niektórzy pacjenci doświadczyli nawet zupełnie nowych wspomnień, które - jak wydawać by się mogło - nie pochodziły z ich własnego doświadczenia, co niektórzy przypisują tzw. transferowi pamięci komórkowej z dawcy do biorcy.

Dlaczego ludzie zmieniają się do przeszczepie?

Teorie dotyczące tych zmian są zróżnicowane. Te psychologiczne sugerują, że mogą one wynikać z fantazji pacjentów dotyczących dawców i ich organów, lub są efektem mechanizmu obronnego wobec stresu związanego z operacją.

Z kolei biochemiczne hipotezy wskazują na możliwość przenoszenia cech osobowości dawcy przez komórki organu zawierające białka, DNA i RNA, które mogą mieć ślady przeszłych doświadczeń dawcy.

Jak czytamy w czasopiśmie "Transplantology", pomimo że wiele raportowanych zmian osobowości było pozytywnych to niektórzy badani doświadczali negatywnych efektów, takich jak depresja, lęki czy nawet psychoza.