Dzięki psychice mamy świadomość tego, co dzieje się wokół nas. Wpływa ona na naszą pracę, odpoczynek i relacje międzyludzkie. Problemy ze zdrowiem psychicznym mogą dotknąć człowieka w każdym wieku. Ważne, żebyśmy potrafili odróżnić przejściowe stany obniżonego nastroju od objawów poważnej choroby.

Smutek, lęk, poczucie napięcia. Każdy czasami doświadcza takich emocji. Nie oznacza to jednak jeszcze zaburzeń psychicznych. Chorobę możemy podejrzewać dopiero wtedy, gdy takie negatywne odczucia są na tyle niepokojące i obezwładniające, że uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie.

Najpowszechniejszymi chorobami psychicznymi są zaburzenia lękowe i depresyjne. Rzadziej spotykane są schorzenia związane z psychozą jak schizofrenia i dwubiegunowe zaburzenie nastroju. Cierpiące na nie osoby w skrajnych sytuacjach tracą kontakt z rzeczywistością.

Chorzy psychicznie potrzebują takiego samego zrozumienia i wsparcia jak ci z chorobą fizyczną. W leczeniu stosuje się leki i psychoterapie.  

Jak rozpoznać depresję?

Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Choruje na nią w ciągu całego życia kilkanaście procent osób dorosłych. Jej charakterystycznymi objawami są lęk, narastające poczucie utraty sensu życia, ograniczenie aktywności życiowej i myśli samobójcze. Jeśli takie stany utrzymują się przez 2-4 tygodnie warto skorzystać z konsultacji psychiatrycznej.

Niekiedy depresja bywa objawem innego zaburzenia psychicznego - najczęściej chodzi o chorobę afektywną dwubiegunową. Często rozpoczyna się ona epizodami depresyjnymi po których pojawia się epizod manii. Doświadczająca go osoba odczuwa euforię zazwyczaj nieadekwatną do sytuacji. Stan pacjenta maniakalnego może jednak szybko przejść od poczucia nadmiernego szczęścia do drażliwości, a nawet agresji czy wrogości.

"rozszczepić umysł"

Schizofrenia zwana inaczej chorobą Bleurera pochodzi od słów schizis i phren, tłumaczonych odpowiednio jako: "rozszczepić" i "umysł". To choroba, którą można i trzeba leczyć. Należy do tak zwanych zaburzeń psychotycznych. Osoba doświadczająca psychoz nie potrafi realistycznie ocenić samego siebie, otoczenia i relacji z innymi. Do objawów schizofrenii należą urojenia i omamy. Chory stopniowo wycofuje się z dotychczasowych aktywności życiowych i zaczyna unikać ludzi.

Choroby psychiczne są otoczone licznymi mitami i stereotypami. To skutkuje dyskryminacją i izolacją zarówno chorych jak i ich rodzin. Tymczasem negatywne nastawienie do nich innych ludzi to jedna z największych przeszkód do szybkiego powrotu do zdrowia.