Depresja częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn. Tak podają podręczniki psychiatrii, a w ślad za nimi materiały edukacyjne w mediach, w których napotykamy niezmiennie informacje, że kobiety chorują częściej na depresję, niż mężczyźni i że współczynnik kobiet cierpiących na depresje do mężczyzn z tym schorzeniem ma się jak 2 do 1.

Informacja ta podawana jest w niezliczonych publikacjach, informacjach adresowanych do ogółu społeczeństwa, poradnikach i doniesieniach medialnych. Powstają prace wyjaśniające dlaczego kobiety chorują na depresje częściej, niż mężczyźni. Wszystko to jednak może być oparte na fałszywym założeniu. Istnieją poważne badania naukowe i wspierające je opinie ekspertów, które mówią, że mężczyźni chorują na depresję co najmniej równie często jak kobiety, a kwestia wspomnianej wyżej proporcji zachorowań 2 do 1 jest nieporozumieniem.  

To nieporozumienie wynika z określonego sposobu sformułowania kryteriów rozpoznawania depresji. Mówiąc w skrócie:  jeśli narzędzie rozpoznawania i pomiaru nasilenia depresji zostało ustalono w określony sposób (przypisuje szczególne znaczenie np. smutkowi i płaczliwości) to nie będzie wykrywało jako depresyjnych innych objawów (np. drażliwości, ataków złości  czy przymusowego pracoholizmu). W związku z tym te pierwsze objawy, częstsze u kobiet są diagnozowane jako objawy depresji, te drugie, które częściej występują u mężczyzn nie są po prostu z depresją wiązane. I w związku z tym nie jest stawiana diagnoza depresji

Objawy które występowały częściej u mężczyzn jako symptomy depresji to: ataki złości, agresji, nadużywanie substancji psychoaktywnych i podejmowanie zachowań ryzykownych. Natomiast kobiety częściej niż mężczyźni zgłaszały poczucie stresu, drażliwości, problemy ze snem i utratę zainteresowania czynnościami poprzednio dającymi uczucie przyjemności.

Jeśli chodzi o stopnie nasilenie depresji nie znaleziono różnic - depresja o niewielkim, umiarkowanym i ciężkim nasileniu występowała u obu płci z porównywalną częstością. Zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn obniżony nastrój, czyli smutek stanowił najważniejszy objaw depresji, natomiast napady złości, poczucie stresu, drażliwość i lęk stanowiły pozostałe najczęściej występujące objawy tego zaburzenia.

Często mężczyźni zamiast doświadczać i opisywać smutek wyrażają swoja depresje w sposób atypowy lub maskowany. Te atypowe, bo nieopisane w klasyfikacji diagnostycznej objawy męskiej depresji to wzmożona drażliwość ( która jest także częsta u kobiet, jednak w kontekście wyrażania także bardziej typowych objawów) złość, zachowania autodestrukcyjne, zachowania odciągające uwagę od własnego cierpienia i maskujące je, a także tłumienie negatywnych emocji przy pomocy alkoholu i narkotyków, innych uzależnień lub pracoholizmu.

Te przykładowo wybrane wyniki badań wskazują, ze mówiąc o depresji u kobiet i mężczyzn powinniśmy zwrócić uwagę na to, że co najmniej dwa podstawowe przeświadczenia odnoszone do tej kwestii mogą okazać się nieprawdziwymi mitami:

·       Pierwszy ze kobiety cierpią na depresje dwukrotnie częściej niż mężczyźni

·       Drugi że depresja u kobiet i mężczyzn ujawnia się dokładnie w taki sam sposób

Problem depresji wśród mężczyzn może narastać, zwłaszcza w czasach kryzysów ekonomicznych i zmian cywilizacyjnych które dotykają mężczyzn i kwestionują ich tradycyjnie utarte role społeczne i zawodowe . Badania przeprowadzone w Grecji w czasie kryzysu (2008- 2009) wskazywały na narastanie problemu występowania  depresji zwłaszcza wśród mężczyzn. Co ważne, opublikowane nieco później wyniki badań dotyczące myśli i rozważań na temat podjęcia samobójstwa również opisywały zjawisko narastania tego typu problemu u mężczyzn. Marina Economou i współpracownicy opublikowali pracę w czasopiśmie World Psychiatry, z której wynikało, że w wyniku kryzysu ekonomicznego wzrastała w Grecji w kolejnych latach liczba osób z myślami samobójczymi a  narastanie tego trendu miało miejsce właśnie w grupie mężczyzn (wzrost z  4,5% mężczyzn z myślami samobójczymi do 7,1%w latach 2009- 2011).

Przedstawione wyżej dane z badan naukowych pokazują, że wiele objawów, w których sami mężczyźni nie dopatrują się objawów depresji, w istocie może odzwierciedlać poważne objawy depresyjne, wymagające fachowej pomocy.

(ag,ek)