Dzieci zwykle łagodnie przechodzą infekcję Covid-19. Rzadko przebieg choroby jest ciężki. W skrajnych przypadkach dochodzi do śmierci młodych ludzi. Naukowcy opisali 3 najczęściej występujące grupy objawów koronawirusa u dzieci.

"Uważa się, że najrzadziej zakażeniu ulegają dzieci do 6. miesiąca życia, następnie częstość ta stopniowo wzrasta, a najwyższe wartości osiąga w wieku 10-18 lat. Odsetek dzieci wśród wszystkich chorych na Covid-19 szacuje się na 0,8-2,8 proc. rozpoznanych przypadków" - piszą eksperci w opracowaniu na temat przebiegu i skutków zdrowotnych choroby, napisanym przez zespół ekspertów z inicjatywy Nauka przeciw pandemii.

Przyznają oni jednocześnie, że dane te mogą być niedoszacowane z powodu dużo rzadszego testowania dzieci i młodzieży w porównaniu do osób dorosłych. 

Niemniej jednak pewne jest to, że przypadki zachorowań o ciężkim lub śmiertelnym przebiegu u dzieci i młodzieży są bardzo rzadkie. 

Co może wskazywać na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u dzieci

Naukowcy wyszczególnili trzy najczęściej występujące grupy objawów Covid-19 u dzieci:

Objawy ze strony układu oddechowego (suchy kaszel, zapalenie gardła, katar) w połączeniu z gorączką,

Objawy dotyczące przewodu pokarmowego (np. wymioty, biegunka),

Objawy neurologiczne, takie jak: ból głowy, zaburzenia węchu i smaku, osłabienie.

Które dzieci są najbardziej zagrożone?

"Ciężki przebieg Covid-19 u dzieci związany jest najczęściej z wcześniejszą chorobą płuc lub oskrzeli (np. mukowiscydozą, astmą oskrzelową lub dysplazją oskrzelowo-płucną u dzieci, które urodziły się jako bardzo niedojrzałe wcześniaki). Inne sytuacje, w których przebieg choroby może być ciężki, dotyczą dzieci cierpiących na choroby nowotworowe oraz różnego rodzaju zaburzenia odporności, wrodzone i nabyte" - czytamy w opracowaniu.

Źródło: zdrowie.pap.pl