Obszerny, międzynarodowy projekt badawczy wskazał, że jedna na sto osób leczonych w szpitalu z powodu Covid-19 może doświadczać uszkodzeń układu nerwowego. Autorzy badania wymieniają udary, krwawienia i inne, w tym potencjalnie śmiertelne zdarzenia.

Naukowcy z Thomas Jefferson University in Philadelphia i ich współpracownicy z innych ośrodków w różnych krajach przeprowadzili - jak twierdzą - największą analizę ryzyka neurologicznych powikłań związanych z infekcją koronawirusem.

Wiele napisano na temat problemów dotyczących płuc, ale nieczęsto mówimy o innych narządach, które także mogą ucierpieć - zwraca uwagę kierujący projektem prof. Scott H. Faro. Nasze badanie pokazuje, że komplikacje ze strony ośrodkowego układu nerwowego stanowią ważną przyczynę pogorszenia zdrowia i śmiertelności w tej wyniszczającej pandemii - powiedział.

Specjalista razem ze swoim zespołem przeanalizował ponad 400 przypadków pacjentów hospitalizowanych z powodu Covid-19 w USA i czterech szpitalach, w krajach Europy Zachodniej. Dotyczyły one głównie ludzi starszych - średnia wieku wynosiła 66 lat. Mężczyzn było dwukrotnie więcej niż kobiet. Pacjenci byli najczęściej przyjmowani do szpitali z powodu dezorientacji i zmienionej świadomości oraz wysokiej temperatury. Wielu z nich miało choroby towarzyszące, takie jak nadciśnienie, choroby serca czy cukrzycę.

Powikłania neurologiczne o różnym podłożu

W przypadku prawie 450 osób badania obrazowe ośrodkowego układu nerwowego wskazały na zmiany prawdopodobnie związane z infekcją. W sumie komplikacje dotyczące układu nerwowego wystąpiły u 1,2 proc. leczonych w szpitalach osób. 

Wśród wszystkich pacjentów, którym przeprowadzono testy MRI lub tomografię mózgu, wynik był pozytywny prawie w 10 proc. przypadków. Zachorowalność wynosząca 1,2 proc. oznacza, że nieco ponad 1 na 100 pacjentów przyjętych do szpitala z Covid-19 będzie miało jakieś problemy związane z mózgiem - podkreśla prof. Faro. 

Najczęściej występował niedokrwienny udar mózgu (6,2 proc.), krwotok wewnątrzczaszkowy (3,72 proc.) i zapalenie mózgu (0,47 proc.). Badacze zanotowali też rzadkie przypadki ostrego rozsianego zapalenia mózgu i rdzenia oraz przypominającego udar zespołu odwracalnej tylnej encefalopatii.

Ważne jest, aby dokładnie znać ryzyko wystąpienia głównych powikłań dotyczących układu nerwowego. Prawdopodobnie powinno się wprowadzić niski próg dla zlecania obrazowych badań mózgów pacjentów z Covid-19 - stwierdza prof. Faro.