Główny Inspektor Sanitarny wydał zasady postępowania w podróży lotniczej oraz na lotniskach w związku z rozprzestrzenianiem się na świecie koronawirusa. O czym muszą pamiętać podróżni? Na co szczególnie zwracać uwagę? Czego mogą się spodziewać na lotniskach?

Loty bezpośrednie z zagrożonych terenów

Wszyscy pasażerowie, którzy przylatują do Polski bezpośrednio z Chin, Korei Południowej, Włoch lub Iranu, mają zgodnie z opublikowanymi zasadami otrzymać ulotkę informacyjną GIS. Oto jej treść. 


Dodatkowo, wszystkie osoby przylatujące z tych krajów, powinny czytelnie wypełnić kartę lokalizacji pasażera. Należy w niej podać imię, nazwisko, numer miejsca zajmowanego w samolocie oraz numer telefonu kontaktowego i adres planowanego miejsca pobytu. 

Wypełnione przez pasażerów karty powinny zostać sprawdzone pod kątem czytelności przez personel pokładowy i przeliczone. Później trafiają do służb lotniskowych razem z Ogólną Deklaracją Zdrowia. Jak wyjaśnia GIS, wskazuje się w niej liczbę kart zebranych od pasażerów. 

Loty pośrednie

Jak wyglądają procedury w przypadku lotów, którymi mogą podróżować osoby, które rozpoczęły podróż do Polski w kraju takim jak Chiny czy Włochy? W opublikowanych przez GIS zasadach czytamy, że podczas lotu międzynarodowego na lotnisko w Polsce personel ma poprosić pasażerów o wskazanie, czy w ciągu ostatnich dwóch tygodni odwiedzali Chiny, Koreę Południową, Włochy lub Iran. Jeśli ktoś zgłosi ten fakt, personel ma go zapytać o stan zdrowia. 

W przypadku zgłoszenia przez co najmniej jedną osobę powrotu z kraju, gdzie rozwija się epidemia koronawirusa, wszyscy pasażerowie otrzymają ulotki informacyjne GIS i karty lokalizacji. 

Pomiar temperatury

Jak wyglądają procedury dotyczące mierzenia temperatury ciała pasażerów? GIS podaje, że wszyscy pasażerowie bezpośrednich lotów z obszarów, gdzie rozwija się epidemia koronawirusa, podlegają obowiązkowemu badaniu temperatury ciała. Jest ono wykonywane metodą bezdotykową. 

Jeśli badanie wykaże u któregoś z pasażerów temperaturę powyżej 38 stopni Celsjusza, ma to być odnotowane przez personel pokładowy i przekazane służbom sanitarnym i zarządzającemu lotniskiem. 

Maseczki na pokładzie samolotu

W opublikowanym dokumencie GIS rekomenduje, aby na pokładach samolotów znajdowały się maseczki ochronne, które osłaniają usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe. Powinny być dostępne zarówno dla pasażerów, jak i dla obsługi. Jak wyjaśnia GIS, dla obsługi należy zabezpieczyć maski klasy FFP3 i FFP2, a dla pasażerów - maski chirurgiczne. 

GIS przypomina, że założenie maski przez osobę podejrzewaną o zachorowanie może pomóc w uchronieniu innych pasażerów przez zakażeniem. 

Dezynfekcja samolotu

Jak wyglądają zalecenia dotyczące dezynfekcji samolotu? W dokumencie wydanym przez GIS czytamy, że powinna ona zostać przeprowadzona w przypadku, gdy w maszynie przebywała osoba z podejrzeniem zachorowania. Powinna być wykonana zgodnie z procedurami agentów obsługi naziemnej. 

Przedmioty i powierzchnie zanieczyszczone wydzielinami dróg oddechowych pasażera z podejrzeniem koronawirusa wymagają dezynfekcji środkami wirusobójczymi. 

Pasażer z podejrzeniem zachorowania na pokładzie

Co powinno się stać w sytuacji, gdy na pokładzie samolotu jest pasażer, który w ostatnich dwóch tygodniach był w Chinach lub we Włoszech, a teraz ma objawy wskazujące na podejrzenie zachorowania? GIS podaje, że taka osoba powinna otrzymać maseczkę, która będzie zmieniana minimum raz na dwie godziny lotu. 

Pasażera należy w miarę możliwości odizolować od reszty podróżnych (minimum 2 metry). Poprzednio zajmowane przez niego miejsce powinno pozostać puste. Taka osoba powinna korzystać z wydzielonej toalety, która będzie na bieżąco dezynfekowana. 

Załoga ma obowiązek zawiadomienia lotniskowego organu kontroli ruchu lotniczego oraz centrum operacyjne przewoźnika, że na pokładzie jest osoba z podejrzeniem koronawirusa. 

Przed opuszczeniem samolotu przez pasażerów osoba z podejrzeniem koronawirusa powinna mieć założoną maseczkę na twarz i zostać przekazana personelowi medycznemu, który podejmie dalsze decyzje w jej sprawie. 


Działania po wylądowaniu

Jeśli pomiar temperatury ciała pasażerów bezpośrednich lotów z obszarów, gdzie rozwija się epidemia koronawirusa, nie zostały przeprowadzone w samolocie, powinny zostać wykonane na lotnisku. 

W dokumencie wydanym przez GIS czytamy, że jeśli liczba pasażerów podlegających obowiązkowemu badaniu temperatury przekracza połowę podróżnych przylatujących w ciągu doby do danego portu lotniczego, należy rozważyć przeprowadzanie takich badań przy użyciu kamer termowizyjnych. Powinno się to odbywać w specjalnie zaaranżowanym kanale screaningowym. 

Jeżeli na lotnisku wylądował samolot z pasażerem, który jest podejrzewany o zachorowanie, powinien on trafić do oddziału zakaźnego. Co w sytuacji, gdy takiego oddziału nie ma w mieście, w którym znajduje się lotnisko? Wtedy należy skontaktować się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego lub wojewódzkim wydziałem zarządzania kryzysowego i ustalić docelowe miejsce transportu pacjenta. Jeżeli pacjent wymaga konsultacji lekarskiej, należy wezwać w tym celu doświadczonego lekarza chorób zakaźnych lub pulmonologa. 

Każdą informację o podejrzeniu zakażenia koronawirusem należy natychmiastowo zgłosić do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Decyzje o ewentualnym poddaniu pasażerów nadzorowi epidemiologicznemu lub kwarantannie podejmuje właściwy dla portu lotniczego Państwowy Inspektor Sanitarny. 

Pomieszczenia lotniskowe, w których przebywała osoba podejrzewana o zakażenie koronawirusem, powinny zostać zdezynfekowane zgodnie z procedurami.


Cały dokument z zasadami postępowania w samolotach i na lotniskach można znaleźć tutaj