PolskieTowarzystwo Gastroenterologii oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie gastroenterologii zajęli stanowisko w sprawie szczepień przeciw COVID-19 u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Ich zdaniem u każdego dorosłego pacjenta należy rozważyć szczepienie, nawet jeśli pacjent przeszedł już zakażenie koronawirusem. Wydano jednak szczegółowe wytyczne, kiedy szczepionkę należy odroczyć a kiedy w ogóle z niej zrezygnować.

Zalecenia dotyczące szczepień dla osób z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit / Andrzej Grygiel /PAP

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii (PTG) oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie gastroenterologii zalecają, aby u każdego dorosłego z nieswoistą chorobą zapalną jelit (NChZJ) rozważyć szczepienie przeciwko COVID-19. Zalecenie to dotyczy również tych osób, które przechorowały COVID-19.

W procesie kwalifikacji do szczepienia należy uwzględnić następujące zagadnienia:

  • Bezwzględnym przeciwwskazaniem do szczepienia jest ogólnoustrojowa reakcja anafilaktyczna po poprzedniej dawce szczepionki lub po ekspozycji na składniki szczepionki.
  • Szczepienie należy odroczyć w sytuacji aktywnej, niekontrolowanej postaci NChZJ. Ponowną kwalifikację do szczepienia należy przeprowadzić po uzyskaniu remisji choroby. Pytanie o nasilenie choroby jest jednym z pytań zadawanych w kwestionariuszu kwalifikującym do szczepienia.
  • O ile jest to możliwe, szczepienie należy przeprowadzić przed rozpoczęciem terapii lekami immunomodulującymi lub biologicznymi, ponieważ korzyści ze szczepienia mogą być największe u pacjentów niestosujących takich leków. Jednak szczepienie jest również zalecane u chorych otrzymujących leki wpływające na mechanizmy immunologiczne. U chorych, u których stosowane przewlekle leki immunomodulacyjne warunkują remisję NChZJ, nie należy tych leków odstawiać i sytuacja ta nie stanowi przeciwwskazania do szczepienia przeciw COVID-19.
  • Racjonalnym podejściem wydaje się być zachowanie odstępu między szczepieniem a podaniem leku biologicznego. Optymalny odstęp nie został jednak ustalony.
  • Przeciwwskazaniem czasowym jest aktywna, niekontrolowana postać NChZJ. W takich sytuacjach w pierwszej kolejności należy doprowadzić do remisji choroby, a następnie ponownie przeprowadzić kwalifikację do szczepienia.

Lekarze i specjaliści wydali te zalecenia w oparciu o dane o skuteczności i bezpieczeństwie szczepionek mRNA przeciwko COVID-19. Wzięli także pod zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu tej choroby u osób z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit  stosujących niektóre leki. Wzięto też pod uwagę dane o bezpieczeństwie innych szczepionek u tych pacjentów.

Nieswoiste zapalenia jelit to grupa chorób zapalnych jelit, których objawami są zmiany i owrzodzenia ścian przewodu pokarmowego oraz nawracające, przewlekłe biegunki. Do grupy tych chorób zalicza się wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego Crohna oraz nieokreślone zapalenie okrężnicy