Badacze z Uniwersytetu Utah opracowali "inteligentną" insulinę, która może w przyszłości uwolnić chorych na cukrzycę od konieczności częstego mierzenia poziomu glukozy. Może też pomóc w zapobieganiu niebezpiecznym dla zdrowia nadmiernym wahaniom poziomu cukru we krwi. Jak pisze na swych stronach czasopismo "PNAS Early Edition", badania nowego preparatu wskazują, że może być aktywny w organizmie nawet przez 14 godzin.

Osoby cierpiące na cukrzycę typu 2 muszą często kontrolować poziom glukozy we krwi i dopasowywać do niego zastrzyki insuliny. Ewentualne pomyłki mogą prowadzić do groźnych stanów zarówno hiperglikemii, jak i hipoglikemii. Nowy preparat, opracowany przez zespół pod kierunkiem profesora Danny'ego Chou, ma pomóc wyeliminować i niewygody, i ryzyko związane z dotychczasowymi metodami terapii.

Jak mówi RMF FM profesor Chou, "inteligentna" insulina Ins-PBA-F łączy się w krwiobiegu z białkiem osocza - albuminą - i utrzymuje w organizmie myszy przez co najmniej 14 godzin. W reakcji na podwyższający się poziom glukozy albumina odłącza insulinę, która może na bieżąco go kontrolować. Badania na myszach pokazały, że jeden zastrzyk modyfikowanej insuliny może wystarczyć nawet na trzy posiłki.


Przy okazji okazuje się, że Ins-PBA-F działa szybciej niż inne długo działające analogi insuliny i obniża poziom glukozy równie dobrze jak naturalna insulina w organizmie zdrowego zwierzęcia. Mamy do czynienia z istotnym postępem badań nad terapią insulinową - mówi prof. Chou. Nasz preparat kontroluje poziom glukozy lepiej niż jakikolwiek analog insuliny dostępny aktualnie na rynku - zaznacza.

Zdaniem badaczy, zastosowanie tej metody przyniesie pacjentom znacznie większą autonomię w terapii.

Ins-PBA-F powstaje w wyniku chemicznej modyfikacji insuliny, do której dodano cząsteczkę kwasu PBA. W normalnych warunkach Ins-PBA-F przyłącza się do białek osocza krwi, które blokują jej działanie. Gdy poziom cukru we krwi się podnosi, cząsteczki glukozy łączą się z PBA, co uwalnia Ins-PBA-F i umożliwia jej działanie.

Do tej pory próbowaliśmy "inteligentnych" metod podawania insuliny. Ins-PBA-F sama w sobie spełnia definicję inteligentnej insuliny, która reaguje na poziom glukozy. To pierwszy taki preparat - mówi prof. Chou.

Ponieważ Ins-PBA-F jest chemicznie zmodyfikowaną wersją naturalnie występującego hormonu, wydaje się prawdopodobne, że będzie w codziennym zastosowaniu bezpieczna, podobnie jak inne pochodzące z insuliny preparaty, które są obecnie na rynku. Zdaniem prof. Chou, badania prowadzące do rozpoczęcia testów klinicznych powinny się zakończyć w ciągu 3-5 lat.