Sposobem na opanowanie przewlekłego bólu może być... zwiększenie aktywności fizycznej. Wskazują na to wyniki prowadzonych w Norwegii badań, opublikowane na łamach czasopisma "PLOS ONE" przez naukowców University Hospital of North Norway w Tromsø. Analiza przypadków około 10 tysięcy osób pokazała, że osoby aktywne fizycznie mają wyższą tolerancję na ból od osób prowadzących siedzący tryb życia. U osób, których aktywność jest wyższa, wyższa jest też tolerancja na ból.

Już wcześniejsze badania wskazywały na to, że utrzymywanie wysokiej aktywności fizycznej pomaga osłabić lub nawet uśmierzyć przewlekły ból. Były to jednak eksperymenty obejmujące małe lub wąsko dobrane grupy ludzi. Anders Årnes wraz z zespołem z Tromsø tym razem przeanalizowali przypadki ponad 10 tysięcy osób, biorących udział w dwóch seriach cyklicznych badań Tromsø Study, w latach 2007-08 i 2015-16. 

Uczestnicy byli ankietowani pod kątem poziomu aktywności fizycznej i subiektywnie odczuwanej tolerancji na ból. Poziom tolerancji badano też obiektywnie w czasie eksperymentów z zanurzaniem rąk w zimnej wodzie.  

Zawsze warto wstać z kanapy

Statystyczna analiza danych pokazała, że osoby deklarujące większy poziom aktywności fizycznej miały wyższy poziom tolerancji na ból, niż osoby deklarujące siedzący tryb życia. Osoby o wyższym poziomie aktywności miały wyższy poziom tolerancji, a osoby które w latach 2015-16 deklarowały wyższy poziom aktywności niż w latach 2007-08 miały obiektywnie wyższy poziom tolerancji na ból. 

Analiza nie wykazała statystycznie istotnej relacji między poziomem aktywności i zmianami poziomu tolerancji na ból między dwiema seriami badań. Niemniej jednak wydaje się, że każde rozpoczęcie, utrzymanie, wreszcie zwiększenie aktywności fizycznej może być powiązane z podniesieniem poziomu tolerancji na ból.

Autorzy pracy sugerują, że odpowiedzią na przewlekły ból nie powinno być zaprzestanie aktywności. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że nasilenie ćwiczeń fizycznych może być potencjalną strategią zmierzającą do złagodzenia, a nawet uśmierzenia bólu. Dalsze badania powinny wyjaśnić, czy faktycznie jest tu związek przyczynowy i na czym może polegać. 

To dawałoby nadzieję na opracowanie nowych metod terapii bólu. 

Mechanizm tego zjawiska jest wciąż mało zrozumiały, ale kluczowa obserwacja wskazuje, że zawsze warto "wstać z kanapy", już lekka aktywność fizyczna przynosi korzystny efekt.